Makelaars voorop in de strijd tegen illegale huurpraktijken

Amsterdam, 8 april 2014 - Woonfraude en hennepteelt zijn een groeiend probleem in de huursector. Met een groot deel van de huurders is wel iets mis. Het zijn niet meer alleen de corporaties die grote economische en maatschappelijke schade lijden. Steeds vaker behoren ook particuliere verhuurders tot de gedupeerden.

De economische situatie heeft tot meer huuraanbod van particuliere verhuurders geleid. Met name de groep particulieren die hun koophuis verhuurt is soms te snel blij als een huurder zich meldt.

Makelaars dragen een grote verantwoordelijkheid bij de toetsing van een huurder. Een waterdicht dossier beschermt de verhuurder tegen malafide praktijken en de makelaar tegen de juridische gevolgen. Alle partijen zijn gebaat bij een gedegen onderzoek naar de identiteit en de financiële situatie van een huurkandidaat. Met dit belang zo helder op het netvlies, wordt het interessant voor de makelaar om dit arbeidsintensieve werk uit te besteden aan specialisten.

Noodzakelijk: complete, gedegen huurtoets

Pararius.nl is het grootste onafhankelijke huurdersplatform van Nederland en beschouwt het als haar maatschappelijke taak om verhuurders in deze behoefte te voorzien. Tijdens door Pararius georganiseerde landelijke informatiebijeenkomsten, voor de bij haar aangesloten verhuurspecialisten, kwam veelvuldig naar voren dat de in de markt geboden huurderscreenings ontoereikend zijn. Pararius vindt het echter van groot belang dat juist verhuurspecialisten in staat zijn illegale bewoning en hennepteelt te voorkomen. Uit oogpunt van compliance is het voor makelaars van groot belang dat men bonafide huurders voordraagt aan verhuurders. Bovendien is het voor een huurder van groot belang aan te kunnen tonen een goed en liquide huurder te zijn. Momenteel vallen ook goede huurders door ontoereikende screenings vaak onnodig tussen wal en schip. Om beide partijen in dergelijke situaties in hun belang te sterken is een goede eindredactie over alle verzamelde gegevens van groot belang.

50 checks op 12 onderdelen

Op dit moment werkt Pararius.nl aan de meest gedegen huurtoets van Nederland die dit voorjaar wordt gelanceerd. De Pararius Huurtoets wordt in tegenstelling tot alle andere toetsen in de markt in zijn geheel uitgevoerd door experts die elk dossier van A tot Z behandelen. Geen online formulieren die in 10 minuten vertellen of een huurder in orde is of niet. De Pararius Huurtoets onderscheidt zich doordat er meer dan 50 in- en externe toetsingen op 12 hoofdonderdelen gedaan worden en deze lang niet allemaal digitaal zijn. In sommige gevallen kan dit 2 dagen tijd kosten, in andere gevallen gaat het sneller. De Pararius Huurtoets zal onder andere toetsen wat alle andere aanbieders in de markt op delen controleren. Bovendien wordt er afgesloten met een kritische doch menselijke uitleg.

EINDE BERICHT

Over Pararius

Pararius.nl is een onafhankelijke website die zich volledig richt op de online marketing van huurwoningen. Via het platform kunnen uitsluitend professionele verhuurmakelaars waaronder NVM, VBO, VastgoedPRO, woningcorporaties, beheerders en projectontwikkelaars hun huuraanbod presenteren. Pararius is marktleider in Nederland binnen het online aanbod van huurwoningen. Dit aanbod wordt handmatig door meer dan 1.500 verhuurspecialisten op Pararius.nl aangemeld waardoor de kwaliteit en actualiteit zeer goed is. Maandelijks verwelkomt de website meer dan 1.100.000 bezoekers. Deze bezoekers hebben gratis en onbeperkt toegang tot het aanbod van ruim 20.000 huurwoningen. Pararius.nl is zestalig waardoor de website ook makkelijk toegankelijk is voor niet-Nederlandstalige bezoekers (expats).