Courtage bij een huurder in rekening brengen

Dit onderwerp krijgt momenteel veel aandacht in de branche. Niet vreemd want de meningen hierover lopen uiteen en veel zaken worden met elkaar verward. Er heersen misverstanden over de definiëring van bemiddelingskosten, contractkosten, marketingkosten en administratiekosten maar ook de wetgeving is verschillend voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. Pararius.nl is samen met de huurrechtspecialisten van Unger Hielkema Advocaten diep in deze materie gedoken en organiseerde vier landelijke bijeenkomsten voor haar abonnees om hierover duidelijkheid te verschaffen.

Pararius.nl is onafhankelijk
Op Pararius.nl adverteren makelaars die courtage in rekening brengen bij huurders en makelaars die courtage in rekening brengen bij verhuurders. Pararius.nl is onafhankelijk en maakt tussen hen geen onderscheid. Pararius.nl vindt het echter wel belangrijk dat makelaars hun diensten in lijn met de wet verlenen. Juist om die reden organiseerde Pararius.nl deze bijeenkomsten en ontwikkelde zij voor beide vormen van dienstverlening modeldocumentatie welke werd voorzien van een uitgebreide toelichting.

Standpunt NVM
De NVM die ongeveer hetzelfde doel nastreeft als Pararius.nl koos een andere route door onder meer de particuliere huurder uit te rusten met standaarddagvaardingen. Op deze wijze faciliteert zij rechtszaken tegen makelaars waaronder ook haar eigen NVM-leden.

Om makelaars te behoeden voor toekomstige rechtszaken is Pararius.nl tijdens de landelijke informatiebijeenkomsten met name ingegaan op de meest ter discussie staande situatie. Dit is de situatie waarbij de huurder een consument is, de woning een zelfstandige woonruimte en de courtage wordt berekend aan de huurder.

Strenger dan de wet
Pararius.nl heeft geconstateerd dat de interne regels van de NVM op dit gebied strenger zijn dan de wet. Dit leidt tot een zelf gekozen concurrentiebeperking, omdat deze regels verhinderen dat de makelaar, die eerst contact heeft met een verhuurder over een beschikbare huurwoning en die woning presenteert op de markt, daarna voor de huurder optreedt. De NVM vindt dat de makelaar dan bemiddelingswerkzaamheden verricht voor de verhuurder. Pararius.nl denkt daar anders over. De wet laat meer ruimte dan de interne regels van de NVM. Het verdient aanbeveling dat de makelaar daar duidelijk en transparant over communiceert en contracteert met beide partijen.

Betreurenswaardig
De NVM weet dat Pararius.nl het betreurt dat de NVM door modeldagvaardingen beschikbaar te stellen huurders stimuleert zelf procedures te starten tegen makelaars die volgens de NVM in strijd met de wet handelen. De courtageproblematiek is dusdanig complex en onvoldoende uitontwikkeld in de jurisprudentie dat deze zich niet leent voor modelsommaties en -dagvaardingen. Hierdoor worden procedures uitgelokt van huurders tegen makelaars die tot mislukken gedoemd zijn terwijl zowel huurders als makelaars op hoge advocaatkosten worden gejaagd in zaken waar het belang klein is. Pararius.nl heeft geprobeerd met kracht van vele goede argumenten de NVM op andere gedachten te brengen. Dat is helaas niet gelukt.

Heeft u als makelaar ook vragen omtrent het in rekening brengen van courtage bij woningverhuur neemt u dan gerust contact op met Pararius.nl. Kijk op www.Pararius.nl of bel met een van de accountmanagers op telefoonnummer 020 4712111.