Pararius Huurwoningen
szesxwbq

Privacy policy

De Pararius website is eigendom van Pararius B.V. Voor Pararius is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Hieronder is onze Privacybeleid uiteengezet. Ons Cookiebeleid is hier raad te plegen.

1.1. Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan Pararius gegevens vastleggen in een bestand. Pararius gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Pararius en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Pararius hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Pararius besluit zijn gegevens via Pararius aan derden te verstrekken, dan is Pararius op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

1.2. Registratie van uw gegevens

De persoonsgegevens die u bij de registratie invult of aan Pararius doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres), zullen worden opgenomen in de klantenadministratie van Pararius.

Door uw zoekcriteria achter te laten op Pararius zullen wij u op de hoogte houden van het op Pararius aanwezige huurwoningenaanbod. Aanmelden is geheel gratis.

Pararius brengt de aangesloten verhuurmakelaars op de hoogte van uw gegevens zodra zij een huurwoning aanmelden die overeenkomt met de door u achtergelaten zoekcriteria. De makelaar ontvangt van Pararius een bericht dat hij contact met u op kan nemen middels de door u ingevoerde persoonsgegevens. De makelaar is niet verplicht dit te doen.

Pararius brengt u ook per e-mail op de hoogte van de gegevens van de makelaar. Dit doet Pararius op het moment dat een woning online openbaar wordt gemaakt en te zien is door elke internetgebruiker. De woning die overeenkomt met uw zoekcriteria zal tevens worden toegevoegd aan het woningaanbod op uw persoonlijke pagina.

Pararius is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Pararius gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de hierboven genoemde correspondentie, het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te
informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen uw interessegebied vallen.

1.3. Verificatie

Eens in de zoveel tijd stuurt Pararius u een e-mail om te verifiëren of uw aangemaakte pagina nog steeds actief is. Indien u op deze e-mail niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert beschouwt Pararius uw persoonlijke pagina als niet langer actueel en zal uw pagina automatisch worden gedeactiveerd.

1.4. Uw rechten

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan info@pararius.nl. Uw gegevens noodzakelijk voor uw registratie, worden bewaard zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen uw registratie bij ons.

1.5. Beveiliging gegevens

Pararius wenst uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Pararius heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Op een aantal pagina's van de Pararius website kunt u doorklikken naar andere websites. Het beleid (de policies) die van toepassing zijn op deze sites ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het beleid van Pararius. Pararius is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.  U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze corrigeren of verwijderen. Dit kunt u doen via de ‘Profiel’ pagina op uw persoonlijke pagina op www.pararius.nl of door een e-mail te versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@pararius.nl.

1.6. Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Pararius haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

1.7. Wijzigingen

Pararius behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy.

Versie: 28 januari 2016