Fikse prijsstijging huurwoningen in vrije sector

Amsterdam, 25 januari 2012 – Voor het eerst sinds twee jaar zij de huurprijzen weer gestegen. De prijzen van huurwoningen in de vrije sector stegen in het vierde kwartaal met 4,2% in vergelijking met het derde kwartaal. Dat concludeert Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland. Volgens Pararius.nl is de prijsstijging een gevolg van een duidelijke verschuiving in de verhouding tussen vraag en aanbod. Huren in de vrije sector wint duidelijk aan populariteit en is voor steeds meer mensen het overwegen waard. De gemiddelde huurprijs per m2 in het vierde kwartaal van 2011 bedroeg 12,70 euro per maand, het kwartaal ervoor wat dit 12,16 euro.

De traditionele verhouding tussen de mensen die een huis willen kopen en de mensen die liever huren is aan het veranderen. In het vierde kwartaal werd huren populairder. Het kopen van een huis raakte minder in trek.  

Huren wint aan populariteit

De interesse in huurwoningen groeit met name onder starters. Zij hebben het vanwege hun beperkte financieringsmogelijkheden bij de bank moeilijk. Hierdoor is het voor hen lastiger een huis te kopen. Het huren van een woning biedt dan uitkomst. Bovendien doen veel mensen die bij woningcorporaties staan ingeschreven voor een sociale huurwoning, nu een beroep op een huurwoning in de vrije sector. Zij voldoen niet aan de vernieuwde inkomenseisen die voorschrijven dat een gezin niet meer mag verdienen dan € 33.614,- per jaar. Daarnaast zijn er ook steeds meer mensen die na de verkoop van hun woning de markt afwachten en kiezen voor een tijdelijke huurwoning. 

Jasper de Groot, directeur van Pararius.nl: “We zagen in het vierde kwartaal een absolute kentering in de mentaliteit van de Nederlandse bevolking. De onaflatende negatieve berichtgeving over de huizenmarkt heeft een sterke invloed op de consument in de afweging voor het kopen van een huis. Het feit dat nu de hypotheekaftrek ter discussie staat leidt tot onrust bij potentiele kopers. Daarnaast is er het risico van dalende huizenprijzen en verstrekken de banken momenteel minimale hypotheken. Dit zorgt er voor dat het niet wil vlotten op de koopmarkt. Het laatste wat men in zo’n situatie doet is risico’s nemen. Mensen hebben juist behoefte aan flexibiliteit, willen weinig risico nemen en niet vast zitten aan verplichtingen voor de lange termijn. Huren past dan perfect in dat risicoloze en flexibele plaatje.”

De Groot: “In de eerste drie kwartalen van 2011 bleven de huurprijzen in de vrije sector zeer stabiel, een uitschieter van 4,2% naar boven in het vierde kwartaal is dan ineens uitzonderlijk hoog. Wij signaleren het tegenovergestelde van wat de NVM signaleert voor de gemiddelde koopsom van woningen. Waar de NVM de sterkste daling binnen een kwartaal sinds het eerste kwartaal van 2009 signaleert, signaleert Pararius.nl juist een sterkste stijging tot nu toe. De NVM verwacht een verdere prijsdaling van de gemiddelde koopsom. Pararius.nl is daarentegen gematigd positief wat betreft een verdere stijging van de huurprijzen in de vrije sector.”

Huurprijsontwikkeling in de vier grote steden

Met uitzondering van Den Haag waar de huurprijs ten opzichte van 2010 met slechts 1,1% steeg, stegen de huurprijzen uitzonderlijk hard in Amsterdam (+10,1%), Rotterdam (+7,2%) en Utrecht (+10,7%).

De extreme stijging van de huurprijzen in de Randstad is te wijten aan de grote vraag naar huurwoningen in de vrije sector. Volgens De Groot ligt deze vraag hoger dan hetgeen er wordt aangeboden. "We zien wel dat de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS) effect heeft. Sinds de invoering in oktober zijn er meer particulieren in de schaarstegebieden die woningen in de vrije sector te huur aanbieden. De vraag naar dit soort woningen ligt echter nog hoger dan het aanbod wat een de huurprijzen momenteel opdrijft," aldus De Groot.

Casco en gestoffeerde huurwoningen blijven achter

Ten opzichte van vorig jaar stegen de prijzen van gemeubileerde woonruimte het hardst. Dit zijn veelal woningen die door expats worden gehuurd. De prijzen van gemeubileerde woningen steeg met 3,6%. De huurprijs van een appartement steeg met 1,9% en ook de prijzen van vrijstaande woningen zitten weer in de lift met een stijging van 0,7%. Vrijstaande woningen worden gehuurd door expats maar ook door Nederlanders die hun woning hebben verkocht en de markt voor koopwoningen afwachten. Eengezinswoningen stegen met 0,6% in huurprijs. Wat opvalt is dat casco (kaal) woningen en gestoffeerde woningen als enigen nog een daling laten zien ten opzichte van 2010.

De gemiddelde huurprijs van een casco opgeleverde woning daalde ten opzichte van het jaar ervoor met 2,8%. Die van een gestoffeerde woning (geen meubels, maar wel bevloering, verlichting en verduistering) daalde met 0,5%. Woningen die op deze manier worden opgeleverd, worden vaak aangeboden door woningcorporaties en ontwikkelaars. Deze instanties reageren doorgaans minder volatiel op veranderingen in de markt.

Regionale verschillen

De regionale verschillen zijn groot. De huurprijzen in Flevoland stegen in 2011 met 7,7% en was daarmee de grootste stijger. Gevolgd door Utrecht (+5,8%) en Noord-Holland (+4,7%). Alleen in Noord-Brabant (-1,6%) en Friesland (-1,4%) daalden de huurprijzen ten opzichte van het voorgaande jaar.

In Noord-Holland zijn de huurprijzen in de vrije sector het hoogst. In Drenthe is men het goedkoopst uit. Noord-Holland is aanzienlijk duurder dan andere provincies. Dit beeld is enigszins vertekend omdat de meeste woningen in Noord-Holland, in Amsterdam en Amstelveen worden aangeboden. Amsterdam en Amstelveen kennen de hoogste huurprijzen van Nederland wat het gemiddelde voor de gehele provincie beïnvloedt.

Na Amsterdam (18,25 euro) vormen Amstelveen (16,23 euro) en Wassenaar (15,83 euro) de duurste plaatsen om een woning te huren in Nederland.

Uitleg berekeningen

Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl in de betreffende periode. Alleen woonplaatsen waar over geheel Q4 2011 meer dan 20 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Huurwoningen met een woonoppervlakte kleiner dan 60 vierkante meter en groter dan 300 vierkante meter werden niet meegewogen in de berekeningen. Woningen met een huurprijs onder de € 652,- (geliberaliseerde grens) werden niet meegewogen. Ook objecten waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ zijn niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, villa’s, studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand:

De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2 en 300 m2 ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.

Gemiddelde huurprijs per m2 per maand:

(Som huurprijs p/m2 – p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164.67 / 10 = € 16,47 per m2 p/mnd