Huuraanbod in de vrije sector woningmarkt stagneert.

Mensen blijven langer zitten in huurwoning

Amsterdam, 3 oktober 2013 - De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn met 1,5% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 12,62. Pararius.nl wijt de stijging aan een terugval aan de aanbodzijde. De makelaars verhuurden in het derde kwartaal van dit jaar 17.525 woningen via de website terwijl zij er slechts 13.683 nieuw te huur konden aanbieden. Gemiddeld stond een woning 91 dagen te huur. De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector op Pararius.nl bedroeg € 1.297,- per maand.

Starters schuiven niet op
Jasper de Groot algemeen directeur Pararius.nl legt de oorzaak van de stagnatie van het huuraanbod mede bij zittende huurders die veel langer dan normaal in hun huurwoning blijven. De Groot: “Normaliter schuiven met name starters naar verloop van tijd door naar een koopwoning, waardoor de woning opnieuw door de makelaar te huur kan worden gezet. Zolang echter de onzekerheid op de markt voor koopwoningen aanblijft, zullen mensen geneigd zijn om langer te huren en geen risico te lopen op een verdere daling van de huizenprijs.”

Markt voor vrije sector te klein

De huurprijs van een woning in de vrije sector heeft een sterke relatie met de omvang van het aanbod. In een woningmarkt waarin de vrije sector slechts 5% vertegenwoordigt van het totale woningaanbod in Nederland, worden huurprijzen direct gestuwd op het moment dat het aanbod stagneert.

De Groot: “Het zou een gezonde ontwikkeling zijn als het aanbod huurwoningen in de vrije sector substantieel groter wordt dan nu het geval is. De huurmarkt kenmerkt zich door de geringe mobiliteit in de sociale sector als zeer statisch. Op elke twintig woningen in Nederland, koop en huur samen, is er één huurwoning in de vrije sector. Er is dus een groot tekort aan huurwoningen in het luxere vrije sector segment zonder wachtlijsten. Als het aanbod in de vrije sector groeit, zal de huurmarkt dynamischer worden omdat het verschil met de sociale sector kleiner wordt.”

Nederlandse huurprijsontwikkeling

De gemiddelde maandelijkse huurprijs per m2 in Nederland kwam op € 12,62 uit, een stijging van 1,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze prijs lijkt zicht de afgelopen kwartalen voor het eerst opwaarts te bewegen na een periode van vier jaar nauwelijks bewogen te hebben.

Regionale verschillen

Net als in de markt voor koopwoningen verschillen de huurprijzen sterk per regio. De huurprijzen zijn het hoogst in Noord Holland (€ 16,27 per m2 per maand) en Drenthe is de goedkoopste provincie om te huren (€ 7,34 per m2 per maand).

Huurprijzen in de vijf grote steden

Amsterdam spant de kroon met gemiddeld 25% hogere huurprijzen dan de vier andere grote steden van Nederland. De gemiddelde huurprijs per m2 per maand in Amsterdam bedraagt € 18,51. De belangrijkste oorzaak is dat de koopprijs van huizen in Amsterdam veel hoger is dan in de rest van Nederland. Eigenaren vangen hun hoge hypotheeklasten op door het vragen van een hogere huurprijs.

In Amsterdam staat een woning gemiddeld 80 dagen te huur. Dat is 11 dagen korter dan het landelijk gemiddelde. Gemiddeld betaalt een huurder in Amsterdam € 1.825,- per maand voor een huurwoning in de vrije sector.

Huurprijsontwikkeling per woningtype

De huurprijzen van villa’s (€ 10,87 per m2 per maand) stegen met 2,6% het hardst ten opzichte van het kwartaal ervoor. Eengezinswoningen (€ 10,20 per m2 per maand) stegen in huurprijs met 2,1% en appartementen (€ 13,87 per m2 per maand) met 1,2%. Van alle woningtypen die door makelaars op Pararius worden aangeboden bestaat 67% uit appartementen, 30% uit eengezinswoningen en 3% uit villa’s.