Huurprijzen hebben bodem gezien

Amsterdam, 5 oktober 2010 – De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn in vergelijking tot het tweede kwartaal van dit jaar met een half procent gestegen. De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector bedraagt momenteel 12,21 euro per m2 per maand. In het derde kwartaal van 2009 bedroeg de gemiddelde huurprijs nog 13,27 euro. Het dieptepunt lag in het vierde kwartaal van 2009 met 11,79 euro. Sindsdien stabiliseren de huurprijzen zich. Uit de kwartaalcijfers over de huurprijsontwikkeling van Pararius.nl, Nederlands grootste website voor huurwoningen, blijkt nu dat de huurprijzen langzaam hun weg terug omhoog beginnen te vinden.

De kentering is te wijten de afname van het aantal aangeboden huurwoningen in de vrije sector. Volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius.nl, is het aantal particulieren dat een woning te huur aanbiedt als extra optie naast verkoop afgenomen. De Groot: "Toen begin 2009 de economische crisis haar dieptepunt bereikte waren de effecten duidelijk terug te zien op de huizenmarkt. Veel particulieren zagen zich genoodzaakt hun onverkoopbare woning te huur aan te bieden. Nu de prijs voor een gemiddeld verkochte woning en het aantal verkooptransacties zich stabiliseert keert het vertrouwen om de woning te verkopen terug en wordt de mogelijkheid om te verhuren aan de kant geschoven. Bovendien neemt het animo om te verhuizen naar een huurwoning toe. Eerder deze week is daar nog een rapport over gepubliceerd door de NVB en het OTB van de TU Delft. Van de mensen die overwegen te verhuizen wil bijna 24% beslist naar een huurwoning tegen 12% twee jaar geleden. De gemiddelde huurprijs over 2010 ligt nog steeds 4,08% lager dan de gemiddelde huurprijs in 2010. De gemiddelde huurprijs over de afgelopen drie kwartalen in 2010 is echter zeer stabiel gebleken rond de 12,21 euro per m2 per maand. De huurprijs in het derde kwartaal is met 0,49% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De verwachting is dan ook dat de huurprijzen zich de komende periode verder zullen stabiliseren en geleidelijk aan weer zullen stijgen."

Huurprijsontwikkeling per woningtype

De huurprijs van een appartement in de vrije sector nam in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal met 1,26% af tot 13,28 euro per m2 per maand. De gemiddelde huurprijs van een villa nam met 0,85% toe tot 11,90 euro en huurprijzen van eengezinswoningen stegen met 1,2% tot 10,14 euro.

Figuur: Bovenstaande lijngrafiek toont aan dat de huurprijs over het afgelopen jaar zeer stabiel is. Figuur: De gemiddelde huurprijs per m2 van de twee laatste meetpunten in deze grafiek zijn genomen over geheel 2010 tot en met juni en tot en met september.
Bovenstaande drie grafieken tonen aan dat de huurprijs over de afgelopen drie kwartalen voor elk type woning is gestabiliseerd. Gemeubileerde woonruimte is het duurst om te huren.

Amsterdam is de duurste stad om te huren
In Amsterdam daalde de gemiddelde huurprijs over 2010 tot en met september in vergelijking tot geheel 2009 met -7,59% naar 16,19 euro per m2 per maand. De huurprijs voor een vrije sector woning in Amsterdam ligt hiermee nog steeds 32,6% hoger dan het landelijk gemiddelde van 12,21 euro.

Rotterdam en Utrecht beginnen aan opmars
In Rotterdam steeg de gemiddelde huurprijs over 2010 tot en met september in vergelijking tot geheel 2009 met 1,75% tot 12,20 euro per m2 per maand. Deze huurprijs ligt gelijk met het landelijk gemiddelde voor een huurwoning in de vrije sector. In Utrecht steeg de huurprijs over dezelfde periode met maar liefst 5% tot 13,86 euro. Het hoogste prijsniveau in Utrecht was in 2008 toen men 14,12 euro betaalde.

Den Haag daalt en stijgt
De gemiddelde huurprijs over 2010 tot en met september in vergelijking tot geheel 2009 is met 10,31% afgenomen naar 12,96 euro per m2 per maand. Op kwartaalbasis liet Den Haag echter wel positieve cijfers zien. De huurprijs in het derde kwartaal van 2010 steeg namelijk naar 13,07 euro per m2 per maand, een stijging van 2,59% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010.

Figuur: De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van het laatste meetpunt in deze grafiek is genomen over geheel 2010 tot en met september.

De relatief hoge huurprijs in Amsterdam kent een aantal oorzaken. De belangrijkste oorzaak is dat de koopprijs van huizen in Amsterdam veel hoger ligt dan in de rest van Nederland. In Amsterdam bestaat slechtst 29% van de markt uit koopwoningen tegenover een landelijke gemiddelde van 59%. Sociale huurwoningen maken 53% uit van de Amsterdamse woningvoorraad en zijn allen in het bezit van woningcorporaties. Daardoor wordt de schaarste in stand gehouden en blijven de prijzen hoog. Eigenaren vangen hun hoge hypotheeklasten op door het vragen van een hogere huurprijs. Op het moment dat een particulier een woning in de vrije sector mag verhuren kan de prijs direct worden opgetrokken naar een significant hoger bedrag dan de maximaal toegestane maandelijkse huurprijs van 647,53 euro per maand die geldt als wettelijke bovengrens voor sociale huurwoningen. Het is daarbij zeer moeilijk om in Amsterdam een huurwoning op een leuke locatie te vinden tussen de 650 en 1.000 euro per maand omdat een woning die wel in de vrije sector valt niet kan worden verhuurd voor minder dan ongeveer 1.000 euro, omdat anders de eigenaar de financieringskosten niet kan dekken. Ten tweede is het relatief grote aantal expats dat in de hoofdstad een woning huurt, mede verantwoordelijk voor het opdrijven van de huurprijs.

Huren in de provincie
Flevoland is met 8,21 euro per m2 per maand nog steeds de goedkoopste provincie om een woning te huren in de vrije sector. In Noord-Holland stegen de huurprijzen met 0,56% naar 14,79 euro. Dit beeld is enigszins vertekend daar de meeste woningen in Noord-Holland in Amsterdam worden aangeboden, wat het gemiddelde voor de gehele provincie beïnvloedt. De top-3 van duurste provincies wordt gevormd door Noord-Holland (14,79 euro), Zuid-Holland (12,08 euro) en Utrecht (11,97 euro).

Figuur: De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van de twee laatste meetpunten in deze grafiek zijn genomen over 2010 tot en met juni en 2010 tot en met september.

In Friesland nemen de prijzen sinds vorig jaar aanhoudend toe. De huurprijzen stegen hier de afgelopen periode met maar liefst 8,2%. Met uitzondering van Overijssel waar de prijzen met 3,99% daalden bleven de huurprijzen in de overige provincies stabiel.

Uitleg berekeningen:

Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl in de betreffende periode. Alleen woonplaatsen waar over geheel 2010 meer dan 50 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Uitsluitend huurwoningen met een woonoppervlakte groter dan 60 vierkante meter en kleiner dan 300 vierkante meter werden meegewogen in de berekeningen. Woningen met een huurprijs onder de € 600,- werden niet meegewogen. Hoewel geliberaliseerde grens hoger ligt is er uitgegaan van huurprijzen boven de € 600,- omdat er aanbieders zijn die geliberaliseerde woningen aanbieden onder de maximaal toegestane huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel. Ook objecten waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ zijn niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, villa’s studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand: De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.

Rekenvoorbeeld met 10 huurwoningen:

WoningHuurprijs p/mndWoonoppervlakteHuurprijs p/m2 - p/mndHuurwoning 1€ 2.500120 m2€ 20,83Huurwoning 2€ 1.20080 m2€ 15,00Huurwoning 3€ 1.30075 m2€ 17,33Huurwoning 4€ 2.800140 m2€ 20,00Huurwoning 5€ 1.500110 m2€ 13,63Huurwoning 6€ 1.600115 m2€ 13,91Huurwoning 7€ 1.15065 m2€ 17,69Huurwoning 8€ 1.00088 m2€ 11,36Huurwoning 9€ 1.800105 m2€ 17,14Huurwoning 10€ 3.200180 m2€ 17,77

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2 en 300 m2 ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.

Gemiddelde huurprijs per m2 per maand:
(Som huurprijs p/m2 – p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164,67 / 10 = € 16,47 per m2 p/mnd