Huurprijzen in vrije sector ongekend stabiel

Explosieve stijging huuraanbod van eigenaren met tweede hypotheek is achter de rug

Amsterdam, 19 oktober 2011 - Voor het zevende kwartaal op rij gebeurt er niets spectaculairs met de huurprijzen van woningen in de vrije sector. Dit blijkt uit de gegevens van Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland. Het afgelopen kwartaal stegen de prijzen van huurwoningen licht met 0,16% in vergelijking met het kwartaal daarvoor naar gemiddeld 12,19 euro per m2 per maand. De voorspelling die Pararius.nl exact een jaar geleden in oktober 2010 deed is hiermee volledig uitgekomen.

Volgens algemeen directeur Jasper de Groot is de stabiliteit van de huurprijzen in de vrije sector te danken aan de gelijkblijvende hoeveelheid huurwoningen die maandelijks worden aangeboden. “We zien geen plotselinge grote stijgingen meer zoals eind 2009. Toen verdubbelde het aanbod te huur gezette woningen zich in mum van tijd tot 14.000 per kwartaal. De verdubbeling werd met name veroorzaakt door particuliere eigenaren die een nieuwe woning hadden gekocht, maar hun oude woning nog niet hadden verkocht. Deze woningen werden en masse te huur aangeboden om de dubbele lasten te kunnen dekken. Huurprijzen reageren heftig op dit soort stijgingen van het aanbod en zetten een harde daling in. We zien in 2011 juist weer een genormaliseerd niveau van het aantal huurwoningen dat per kwartaal te huur wordt aangeboden. Het gaat om gemiddeld 12.000 huurwoningen per kwartaal en dat heeft een stabiliserend effect op de huurprijzen.”

Amsterdam als voorbeeld

De huurprijzen in Amsterdam zijn een duidelijk voorbeeld van hoe huurprijzen reageren op af –en toename van het aanbod huurwoningen. De huurprijzen volgen exact de tegenovergestelde richting van de hoeveelheid aangeboden huurwoningen.

Huurprijzen in de vier grote steden

Met uitzondering van Den Haag (-1,5%) stegen de huurprijzen in Amsterdam (+2,8%), Rotterdam (+1,3%) en Utrecht(+3,1%) in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Amsterdam is en blijft de absolute koploper op het gebied van de huurprijzen in Nederland. Dit komt door het grote aanbod sociale huurwoningen en het geringe aanbod particuliere woningen. In Amsterdam is slechts 27% van de woningen in eigendom van particulieren terwijl het landelijk gemiddelde rond de 60% ligt. De Amsterdamse schaarste op de koopwoningenmarkt heeft geleid tot hoge prijzen met hoge hypotheeklasten als gevolg. Deze hoge lasten worden door eigenaren in Amsterdam verdisconteerd in de huurprijs.

Huurprijsontwikkeling per woningtype

Alleen huurprijzen van aangeboden casco huurwoningen, dit zijn hoofdzakelijk nieuwbouwprojecten, volgen het landelijke gemiddelde niet. Dit segment huurwoningen wordt met name aangeboden door projectontwikkelaars. Zij opereren in een lager prijssegment dat minder conjunctuurgevoelig is. Bovendien calculeren projectontwikkelaars leegstand in en speculeren zij op lange termijn waardoor zij hun prijzen kunnen handhaven.

Huurprijsontwikkeling per provincie

In nagenoeg alle provinciën steeg de huurprijs per m2 in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Koploper is Utrecht waar de prijzen met 6,94% stegen, gevolgd door Noord-Brabant (+5,48%) en Limburg (+4,37%).

Uitleg berekeningen

Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl in de betreffende periode. Alleen woonplaatsen waar over geheel Q3 2011 meer dan 20 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Huurwoningen met een woonoppervlakte kleiner dan 60 vierkante meter en groter dan 300 vierkante meter werden niet meegewogen in de berekeningen. Woningen met een huurprijs onder de € 652,- (geliberaliseerde grens) werden niet meegewogen. Ook objecten waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ zijn niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, villa’s studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand:
De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.


Rekenvoorbeeld met 10 huurwoningen:

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2 en 300 m2 ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.


Gemiddelde huurprijs per m2 per maand:
(Som huurprijs p/m2 – p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164.67 / 10 = € 16,47 per m2 p/mnd