Huurprijzen tonen geen herstel in eerste half jaar van 2011

Prijzen al anderhalf jaar op structureel lager niveau

Amsterdam, 19 juli 2011 – De prijzen van huurwoningen in de vrije sector hebben sinds de ingrijpende prijsdaling in 2009 nog geen herstel getoond. Daarmee heeft de economische crisis gezorgd voor een structureel en significant lager prijsniveau (-15%) in de huurmarkt. Dit blijkt uit de gegevens van Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland. De prijzen zijn in het tweede kwartaal van 2011 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook in vergelijking met het tweede kwartaal van 2010 is er weinig verschil. De vier grote steden kenden een gemengd beeld met gestegen huurprijzen voor Amsterdam (+3,0%) en Den Haag (+1,6%) en dalingen in Rotterdam (-3,0%) en Utrecht (-1,5%) ten opzichte van 2010.

De huurmarkt heeft de grootste prijscorrectie inmiddels ver achter zich gelaten. De prijzen bewegen zich alweer anderhalf jaar blijvend op een ruim 15% lager niveau ten opzichte van voor de crisis. Volgens Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius.nl, is het lastig om in te schatten wat de nabije toekomst gaat brengen. De Groot: “Aan de ene kant neemt de vraag toe door huishoudens die geen koopwoning kunnen betalen of het niet aandurven. Aan de andere kant neemt het aanbod toe doordat de koopmarkt op slot zit en eigenaren hun woningen steeds vaker te huur zetten. Daar doorheen loopt ook nog het effect van de corporaties die meer moeten aanbieden in de vrije sector.” De Groot waagt zich niet aan een harde voorspelling: “Eind 2010 leek zich een licht herstel af te tekenen. Maar het afgelopen half jaar is de klad erin gekomen. We kunnen dit niet los zien van het algehele sentiment van dit moment en de problemen waarmee Europa zich ziet geconfronteerd. Er is teveel onzekerheid om een harde uitspraak te kunnen doen over de toekomst.”

De vier grote steden
In twee van de vier grote steden stegen de huurprijzen dit kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal in 2010. Amsterdam is de koploper met een stijging van +3,0%, gevolgd door Den Haag met +1,6%. Rotterdam (-3,0%) en Utrecht (-1,5%) kenden dalingen. “Amsterdam en Den Haag daalden het hardst tijdens het uitbreken van de crisis waardoor deze opwaartse correctie te verwachten was”, aldus De Groot.

Huurprijsontwikkeling per provincie
De provincie Noord-Holland blijft de duurste provincie om een woning te huren. Als goedkoopste provincie nam Drenthe de plek over van Flevoland. De provincies in het oosten en noorden blijven de goedkoopste regio’s om een woning te huren met alleen Groningen als uitzondering. Een huurwoning is in Noord-Holland ruim 80% duurder dan in Drenthe.

Huurprijsontwikkeling per woningtype
Eengezinswoningen en appartementen laten geen grote schommelingen meer zien over de afgelopen kwartalen en lijken te zijn gestabiliseerd. De huurprijzen van villa’s stegen met 3,5%. De Groot: “De villa’s kenden veruit de grootste daling afgelopen jaren. Zelfs na de stijging van afgelopen kwartaalzit het prijsniveau nog steeds 17,6% onder het oude niveau”. 

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling tweede kwartaal 2011 

De vier grote steden
In twee van de vier grote steden stegen de huurprijzen dit jaar ten opzichte van het tweede kwartaal in 2010. Amsterdam is de koploper met een stijging van +3,0%, daarna volgt Den Haag met +1,6%. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal bleven de prijzen vrijwel gelijk in Amsterdam en Utrecht, maar kenden Rotterdam en Den Haag dalingen van ruim -2%.

Huurprijsontwikkeling per woningtype
De huurprijzen van eengezinswoningen en appartementen bleven nagenoeg gelijk met schommelingen onder de 0,5%. Villa’s tonen na een zware dip anderhalf jaar geleden inmiddels een herstellende trendlijn en lijken het eerdere verlies goed te maken. Voor een appartement wordt met 13,39 euro per m2 per maand gemiddeld nog steeds het meest per vierkante meter betaald. Voor gemeubileerde woonruimte betaald men gemiddeld 14,36 euro per m2 per maand waarmee dit de duurste keuze is in de huurmarkt.

Huurprijsontwikkeling per provincie
De provincie Noord-Holland is de duurste provincie om een woning te huren in het hogere segment. De goedkoopste provincie is Drenthe. In Noord-Holland betaalt men ruim 80% meer voor een huurwoning ten opzichte van Drenthe.

Uitleg berekeningen
Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl in de betreffende periode. Alleen woonplaatsen waar over geheel Q2 2011 meer dan 20 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Huurwoningen met een woonoppervlakte kleiner dan 60 vierkante meter en groter dan 300 vierkante meter werden niet meegewogen in de berekeningen. Woningen met een huurprijs onder de € 652,- (geliberaliseerde grens) werden niet meegewogen. Ook objecten waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ zijn niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, villa’s studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand:
De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2 en 300 m2 ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.

Gemiddelde huurprijs per m2 per maand:
(Som huurprijs p/m2 – p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164.67 / 10 = € 16,47 per m2 p/mnd