Huurprijzen vrije sector gedaald in 2009 met 9,71%

Amsterdam, 7 januari 2010 – De prijzen van huurwoningen in Nederland boven de 600 euro per maand zijn in 2009 over de hele linie gedaald ten opzichte van 2008 met 9,71%. Dit blijkt uit de gegevens van Pararius.nl, de grootste website voor huurwoningen in de vrije sector. De daling van de huurprijzen in de vier grote steden was minder sterk dan het landelijk gemiddelde. De grootste daling vond plaats in Amsterdam met 7% gevolgd door Utrecht met bijna 6%. Amsterdam is nog altijd de duurste stad in Nederland om te huren. De huurprijzen liggen er gemiddeld 25% hoger dan in de rest van de grote steden.

Ondanks de crisis en het toenemende aanbod van huurwoningen, zijn de huurprijzen niet extreem gedaald. Volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius.nl, zijn de huurprijzen momenteel terug richting het niveau van 2007. De Groot: “Het effect van de kredietcrisis op de markt voor huurwoningen tekent zich op dit moment af. Het aanbod op Pararius is gegroeid tot bijna 12.000 huurwoningen in de vrije sector. Een stijging van meer dan 50% over het afgelopen jaar. We verwachten dat het aanbod huurwoningen dat op de markt komt zich het komend jaar zal stabiliseren. De verwachting is echter ook dat de vraag naar huurwoningen veel minder hard zal stijgen, iets dat wederom een stabiliserend effect heeft op de huurprijzen.”

Blijvend hoge huurprijs in Amsterdam

Volgens De Groot kent de blijvend hoge huurprijs in Amsterdam een aantal oorzaken. “De belangrijkste oorzaak is het feit dat de koopprijs van huizen in Amsterdam veel hoger ligt dan in de rest van Nederland. In Amsterdam bestaat slechtst 27% van de markt uit koopwoningen tegenover een landelijke gemiddelde van 54%. Daardoor wordt de schaarste in stand gehouden. Eigenaren vangen hun hoge hypotheeklasten op door het vragen van een hogere huurprijs. Daarnaast is het aanbod sociale huurwoningen in Amsterdam procentueel gezien vele malen hoger dan het aantal woningen dat in de vrije sector mag worden verhuurd. Op het moment dat een particulier een woning in de vrije sector mag verhuren kan de prijs direct worden opgetrokken naar een significant hoger bedrag dan de maximaal toegestane maandelijkse huurprijs van 647,53 euro per maand die geldt als wettelijke bovengrens voor sociale huurwoningen. Het is dan ook zeer moeilijk om in Amsterdam een huurwoning op een leuke locatie te vinden tussen de 650 en 1.000 euro per maand omdat een woning die wel in de vrije sector valt direct kan worden verhuurd voor meer dan 1.000 euro. Ten derde is het relatief grote aantal expats dat in de hoofdstad een woning huurt, mede verantwoordelijk voor het opdrijven van de huurprijs”.

Huren in de provincie

Volgens de berekeningen van Pararius is Friesland met 8,06 euro per m2 de goedkoopste provincie om een woning te huren. In Noord-Holland betaalt men met 16 euro per m2 het dubbele. Dit beeld is enigszins vertekend daar de meeste woningen in Noord-Holland in Amsterdam worden aangeboden, wat het gemiddelde voor de gehele provincie beïnvloedt. Na de top-3 Noord-Holland (16 euro per m2), Zuid-Holland (12,28 euro per m2) en Utrecht (11,91 euro per m2), mogen Limburg (10,24 euro per m2), Noord-Brabant (10,07 euro per m2) en Drenthe (10,05 euro per m2) zich tot de duurste huurprovincies van Nederland rekenen. In alle andere provincies ligt de gemiddelde huurprijs per m2 tussen de 8 en 10 euro per m2 per maand.

Huurprijsontwikkeling per woningtype

Zowel de huurprijzen van eengezinswoningen, appartementen als villa’s zijn in 2009 afgenomen ten opzichte van 2008 met respectievelijk -11,88%, -6,84% en -17,41%. Duidelijk is dat de meest luxueuze categorie het hardst wordt getroffen. “Ook dit is een direct gevolg van de kredietcrisis. Het aantal expats dat door het bedrijfsleven naar Nederland wordt gehaald om te komen werken, neemt af wat een drukkend effect heeft op de huurprijzen van de luxe, vaak gemeubileerde villa’s. De prijs van gemeubileerde villa’s is met maar liefst 21,69% gedaald” Aldus De Groot.

Stijging huuraanbod

De Groot: “De grote stijging van het huuraanbod op Pararius is mede te danken aan de toename van het aantal makelaars dat zich bij Pararius aansluit. Dit heeft te maken met de trend dat veel makelaars, die voorheen uitsluitend de koopmarkt bedienden, nu ook de markt voor huurwoningen bedienen. Menig eigenaar waarvan de woning lang te koop staat, legt het verzoek tot verhuur bij de makelaar neer. Deze makelaar klopt vervolgens weer bij Pararius aan voor de online marketing van de woning.”

Uitleg berekeningen:

Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl in de betreffende periode. Alleen woonplaatsen waar over geheel 2009 meer dan 50 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Huurwoningen met een woonoppervlakte groter dan 60 vierkante meter en kleiner dan 300 vierkante meter werden meegewogen in de berekeningen. Woningen met een huurprijs onder de € 600,- werden niet meegewogen. Ook objecten waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ zijn niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, villa’s studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand:
De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.

Rekenvoorbeeld met 10 huurwoningen:

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2 en 300 m2 ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.

Gemiddelde huurprijs per m2 per maand:
(Som huurprijs p/m2 – p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164.67 / 10 = € 16,47 per m2 p/mnd

PR Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. de Groot (Algemeen Directeur) via 020-4712111.