Huurprijzen vrije sector verder gedaald maar stabiel

Amsterdam, 9 juli 2010 – De prijzen van huurwoningen in Nederland boven de 600 euro per maand zijn in de eerste helft van 2010 over de hele linie gedaald. In 2009 betrof de daling -9,71% over een heel jaar. De daling over het afgelopen half jaar is nu -4,32%. Dit blijkt uit de gegevens van Pararius.nl, de grootste website voor huurwoningen in de vrije sector. De daling van de huurprijzen in Amsterdam bedroeg -7,13%, Den Haag spande de kroon met een daling van maar liefst -10,73%. Daarentegen stegen de huurprijzen in Rotterdam en Utrecht het afgelopen half jaar met respectievelijk +2% en +2,73%. Amsterdam blijft de duurste stad in Nederland om te huren. De huurprijzen liggen er gemiddeld 25% hoger dan het Nederlands gemiddelde.

De verdergaande daling van de huurprijzen is te wijten aan de toename van het aanbod van huurwoningen sinds 2008. Volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius.nl, zijn de huurprijzen momenteel onder het niveau van 2007. De Groot: “Het effect van de kredietcrisis op de markt voor huurwoningen tekent zich op dit moment af. Buurtgenoten moeten met elkaar concurreren om hun woning te verhuren en een eenvoudig mechanisme om dit te doen is zakken met de huurprijs. Als we kijken naar de kwartaalcijfers zien we wel duidelijk dat de huurprijzen stabiliseren. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2009 zijn ze zelfs al weer iets gestegen. De gemiddelde huurprijs zakte eind 2009 weg tot 11,79 euro per m2. De gemiddelde huurprijs over het afgelopen half jaar bedraagt 12,19 euro per m2. Als je dit gemiddelde vergelijkt met het gemiddelde 12,74 euro per m2 van vorig jaar komt dit neer op een daling van -4,32%. De verwachting is dat de huurprijzen de komende periode verder zullen stabiliseren en zeer geleidelijk aan weer zullen stijgen.”  

Huurprijsontwikkeling per woningtype

Zowel de huurprijzen van eengezinswoningen, appartementen als villa’s zijn verder gedaald ten opzichte van 2009 met respectievelijk -5,09%, -4,66% en -3,42%. In 2009 werd de meest luxueuze categorie het hardst getroffen. Het afgelopen half jaar daalden de prijzen in deze categorie echter het minst.

Blijvend hoge huurprijs in Amsterdam

In Amsterdam daalde de gemiddelde huurprijs met -7,13% naar 16,27 euro per m2 wat nog steeds 25% hoger is dan het landelijk gemiddelde. De blijvend hoge huurprijs in Amsterdam kent een aantal oorzaken. De belangrijkste oorzaak is het feit dat de koopprijs van huizen in Amsterdam veel hoger ligt dan in de rest van Nederland. In Amsterdam bestaat slechtst 27% van de markt uit koopwoningen tegenover een landelijke gemiddelde van 54%. Daardoor wordt de schaarste in stand gehouden. Eigenaren vangen hun hoge hypotheeklasten op door het vragen van een hogere huurprijs. Daarnaast is het aanbod sociale huurwoningen in Amsterdam procentueel gezien vele malen hoger dan het aantal woningen dat in de vrije sector mag worden verhuurd. Op het moment dat een particulier een woning in de vrije sector mag verhuren kan de prijs direct worden opgetrokken naar een significant hoger bedrag dan de maximaal toegestane maandelijkse huurprijs van 647,53 euro per maand die geldt als wettelijke bovengrens voor sociale huurwoningen. Het is dan ook zeer moeilijk om in Amsterdam een huurwoning op een leuke locatie te vinden tussen de 650 en 1.000 euro per maand omdat een woning die wel in de vrije sector valt direct kan worden verhuurd voor meer dan 1.000 euro. Ten derde is het relatief grote aantal expats dat in de hoofdstad een woning huurt, mede verantwoordelijk voor het opdrijven van de huurprijs.

Huren in de provincie

Volgens de berekeningen van Pararius is Flevoland met 8,23 euro per m2 de goedkoopste provincie om een woning te huren. In Noord-Holland betaalt men ondanks een daling van -8,06% nog steeds het meest per m2 (14,71 euro per m2). Dit beeld is enigszins vertekend daar de meeste woningen in Noord-Holland in Amsterdam worden aangeboden, wat het gemiddelde voor de gehele provincie beïnvloedt. De top-3 van duurste provincies wordt gevormd door Noord-Holland (14,71 euro per m2), Zuid-Holland (12,04 euro per m2) en Utrecht (11,90 euro per m2).

De huurprijzen in Noord Holland zijn het afgelopen half jaar het hardst gedaald met maar liefst -8,06%. Groningen deed het goed, de huurprijzen stegen met +8,32% en ook in Overijssel, Friesland, Noord-Brabant en Gelderland stegen de huurprijzen. 

Stijging huuraanbod

De Groot: “De grote stijging van het huuraanbod op Pararius.nl is mede te danken aan de toename van het aantal professionele verhuurders, waaronder ook ontwikkelaars en woningcorporaties, dat zich bij Pararius aansluit. Daarnaast heeft dit te maken met de trend dat veel makelaarskantoren, die voorheen uitsluitend de koopmarkt bedienden, nu ook de markt voor huurwoningen bedienen. Menig eigenaar waarvan de woning lang te koop staat, legt het verzoek tot verhuur bij de makelaar neer. Deze makelaar klopt vervolgens weer bij Pararius aan voor de online marketing van de woning.”

Uitleg berekeningen:

Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl in de betreffende periode. Alleen woonplaatsen waar over de eerste helft van 2010 meer dan 50 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Huurwoningen met een woonoppervlakte groter dan 60 vierkante meter en kleiner dan 300 vierkante meter werden meegewogen in de berekeningen. Woningen met een huurprijs onder de € 600,- werden niet meegewogen. Ook objecten waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ zijn niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, villa’s studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand:
De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.

Rekenvoorbeeld met 10 huurwoningen:

Woning Huurprijs p/mnd Woonoppervlakte Huurprijs p/m2 - p/mnd
Huurwoning 1 € 2.500 120 m2 € 20,83
Huurwoning 2 € 1.200 80 m2 € 15,00
Huurwoning 3 € 1.300 75 m2 € 17,33
Huurwoning 4 € 2.800 140 m2 € 20,00
Huurwoning 5 € 1.500 110 m2 € 13,63
Huurwoning 6 € 1.600 115 m2 € 13,91
Huurwoning 7 € 1.150 65 m2 € 17,69
Huurwoning 8 € 1.000 88 m2 € 11,36
Huurwoning 9 € 1.800 105 m2 € 17,14
Huurwoning 10 € 3.200 180 m2 € 17,77

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2 en 300 m2 ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.

Gemiddelde huurprijs per m2 per maand:
(Som huurprijs p/m2 – p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164,67 / 10 = € 16,47 per m2 p/mnd