Lichte tekenen van herstel huurprijzen in vrije sector

Ondanks dat de prijzen van huurwoningen boven de 600 euro per maand in 2010 met 7,26% gedaald zijn ten opzichte van 2009, zijn er lichte tekenen van herstel. Dat meldt Pararius.nl, de grootste website voor huurwoningen in Nederland. De huurprijzen over de laatste drie kwartalen van 2010 zijn opeenvolgend gestegen. Dit zijn duidelijke indicatoren van een herstel van de huurprijzen in de vrije sector. In 2010 werden in totaal 56.977 woningen te huur gezet via Pararius. De gemiddelde huurprijs per m2 in 2010 bedroeg 12,26 euro per maand. De gemiddelde huurprijs in het laatste kwartaal van dit jaar bedroeg 12,38 euro per maand.

In 2010 is er, ondanks de duidelijke daling ten opzichte van 2009, op zich weinig spannends gebeurd op het gebied van de huurprijsontwikkeling. Al doen de jaarcijfers misschien anders vermoeden, de kwartaalcijfers tonen duidelijk aan dat de dalende trend is omgebogen. Pararius verwacht niet dat de huurprijzen in 2011 verder zullen dalen, maar dat het lichte herstel zich verder door zal zetten.

Huren wint aan populariteit
Jasper de Groot, directeur van Pararius: “De huidige ontwikkeling van de huurprijs over de kwartalen in 2010 wijst niet op een verdere daling en daarnaast wint huren sterk aan populariteit.” De interesse in huurwoningen groeit met name onder starters die het vanwege hun beperkte financieringsmogelijkheden bij de bank moeilijk hebben bij de aankoop van een huis. Het huren van een woning biedt dan uitkomst. Bovendien zullen veel mensen die bij woningcorporaties staan ingeschreven voor een sociale huurwoning een beroep moeten doen op een huurwoning in de vrije sector. Op 1 januari dit jaar heeft het kabinet uitvoering gegeven aan de Europese beschikking over staatssteun. Dit betekent dat woningcorporaties 90% van hun vrijkomende sociale huurwoningen (huur tot 652,52 per maand) beschikbaar moeten stellen aan mensen met een bruto jaarinkomen onder de 33.614 euro. Deze factoren zorgen ervoor dat steeds meer mensen een beroep doen op een huurwoning in de vrije sector en zullen ertoe leiden dat de huurprijzen in de vrije sector het komende jaar weer stijgen. 

Jasper de Groot: “De middeninkomens worden de dupe als de woningcorporaties nu, na de invoering van deze beschikking een afwachtende houding aannemen. Beter zou het zijn de beschikking te omarmen en de toch al scheefgegroeide en slecht doorstromende woningmarkt op termijn weer vlot te trekken door meer huurwoningen aan te bieden in het segment tussen de 650 en 1.000 euro. Ook al zijn de middeninkomens veel minder hulpbehoevend dan de lage inkomens, het is ook sociaal verantwoord om voor deze inkomensgroep iets duurdere huurwoningen in met name de Randstad te realiseren die er nu nagenoeg niet zijn.”

Huurprijsontwikkeling in de vier grote steden
Met uitzondering van Rotterdam waar de huurprijs ten opzichte van 2009 nagenoeg gelijk bleef daalden ook in Amsterdam (-9,09%), Den Haag (-8,84%) en Utrecht (-3,1%) de huurprijzen.

De vier kwartalen van 2010 kenden geen grote verschuivingen meer zoals in de twee jaren ervoor.

Regionale verschillen
De regionale verschillen zijn groot. De huurprijzen in Groningen stegen in 2010 met 4,49%. Daarmee was Groningen de grootste stijger. Noord Holland was de grootste daler, de huurprijzen daalden hier met -9,38%.

In Noord Holland zien we eenzelfde beweging als op landelijk niveau waar de prijzen over de laatste kwartalen in 2010 enkel nog stegen. Noord Holland steekt qua huurprijzen nog steeds met kop en schouder boven de rest van Nederland uit. Dit beeld is enigszins vertekend daar de meeste woningen in Noord-Holland in Amsterdam en Amstelveen worden aangeboden. Amsterdam en Amstelveen kennen de hoogste huurprijzen van Nederland wat het gemiddelde voor de gehele provincie beïnvloedt. Voor een verklaring van de hoge huurprijzen in Amsterdam en Amstelveen en de huurprijsontwikkeling per woningtype, zie bijlage 2.

De top-3 van duurste provincies wordt gevormd door Noord-Holland (14,88 euro), Zuid-Holland (12,15 euro) en Utrecht (11,99 euro). De goedkoopste provincie om een woning te huren is Flevoland (7,97 euro).

Als per provincie de huurprijs van het laatste kwartaal wordt vergeleken met de gemiddelde huurprijs over geheel 2010 dan is duidelijk af te leiden dat de provincies in midden en Oost Nederland achterblijven qua ontwikkeling.

Na Amsterdam (16,30 euro) vormen Amstelveen (15,44 euro), Blaricum (14,47 euro) en Wassenaar (14,19 euro) de duurste plaatsen om een woning te huren in Nederland. Hekkensluiters zijn resp. Enschede (7,84 euro), Bergen op Zoom (7,82 euro) en Lelystad (7,22 euro).

BIJLAGE 1: Uitleg berekeningen

Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl in de betreffende periode. Alleen woonplaatsen waar over geheel 2010 meer dan 50 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Uitsluitend huurwoningen met een woonoppervlakte groter dan 60 vierkante meter en kleiner dan 300 vierkante meter werden meegewogen in de berekeningen. Woningen met een huurprijs onder de € 600,- werden niet meegewogen. Hoewel de geliberaliseerde grens hoger ligt is er uitgegaan van huurprijzen boven de € 600,- omdat er aanbieders zijn die geliberaliseerde woningen aanbieden onder de maximaal toegestane huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel. Ook objecten waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ zijn niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, villa’s studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand:
De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2 en 300 m2 ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.

Gemiddelde huurprijs per m2 per maand:
(Som huurprijs p/m2 – p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164,67 / 10 = € 16,47 per m2 p/mnd

Over Pararius
Pararius.nl (www.pararius.nl) is een onafhankelijke website die zich volledig richt op de online marketing van huurwoningen. Via het platform kunnen uitsluitend professionele verhuurmakelaars hun huuraanbod presenteren. Pararius is marktleider in Nederland voor wat betreft het online aanbod van huurwoningen. Dit aanbod wordt handmatig door meer dan 400 verhuurspecialisten op Pararius aangemeld waardoor de kwaliteit en actualiteit zeer goed is. Maandelijks verwelkomt de website 450.000 bezoekers. Deze bezoekers hebben gratis en onbeperkt toegang tot het aanbod van ruim 12.000 huurwoningen. Pararius.nl is zestalig waardoor de website ook makkelijk toegankelijk is voor niet-Nederlandstalige bezoekers.

BIJLAGE 2: Oorzaken hoge huurprijs in Amsterdam en Amstelveen

Volgens De Groot kent de blijvend hoge huurprijs in Amsterdam alsmede Amstelveen een aantal oorzaken. “De belangrijkste oorzaak is het feit dat de koopprijs van huizen in regio Amsterdam veel hoger ligt dan in de rest van Nederland. In Amsterdam bestaat slechtst 27% van de markt uit koopwoningen tegenover een landelijke gemiddelde van 54%. Daardoor wordt de schaarste in stand gehouden. Eigenaren vangen hun hoge hypotheeklasten op door het vragen van een hogere huurprijs. Daarnaast is het aanbod sociale huurwoningen in Amsterdam procentueel gezien vele malen hoger dan het aantal woningen dat in de vrije sector wordt verhuurd. Op het moment dat een particulier een woning in de vrije sector mag verhuren kan de prijs direct worden opgetrokken naar een significant hoger bedrag dan de maximaal toegestane maandelijkse huurprijs van 652,52 euro per maand die geldt als wettelijke bovengrens voor sociale huurwoningen. Het is dan ook zeer moeilijk om in Amsterdam een huurwoning op een leuke locatie te vinden tussen de 650 en 1.000 euro per maand omdat een woning die wel in de vrije sector valt direct kan worden verhuurd voor meer dan 1.000 euro. Ten derde is het relatief grote aantal expats dat in de hoofdstad een woning huurt, mede verantwoordelijk voor het opdrijven van de huurprijs.”

Zowel de huurprijzen van eengezinswoningen, appartementen als villa’s zijn in 2010 afgenomen ten opzichte van 2009 met respectievelijk -7,99%, -5,61% en -2,98%. In 2009 werd de meest luxueuze categorie het hardst getroffen, dit jaar zijn het echter de eengezinswoningen die met de grootste prijsdaling te kampen hadden. De Groot: “Als direct gevolg van de crisis werden er in 2009 veel eengezinswoningen te huur aangeboden nadat deze lange tijd te koop hadden gestaan. Het grote aanbod en de drang om te verhuren bij eigenaren hadden een drukkend effect op de huurprijs. Ook bij dit woningtype zien we in tegenstelling tot de prijsdaling ten opzichte van heel 2009 dat de huurprijzen de laatste kwartalen van 2010 uitsluitend nog zijn gestegen.”

Bovenstaande grafieken tonen aan dat de huurprijs over het afgelopen jaar zeer stabiel is en in de meeste gevallen weer een licht stijgende lijn vertoont.