Meer woningen gehuurd dan gekocht in tweede kwartaal 2012

Voor het eerst meer vrije sector woningen gehuurd dan dat er woningen werden gekocht

De groei van het aantal verhuurtransacties in de particuliere vrije huursector nam in het tweede kwartaal van 2012 onverminderd toe. Het aantal verhuurde woningen groeide met 16,8% ten opzichte van het vorige kwartaal en lag zelfs ruim 80% boven het tweede kwartaal van 2011. De gemiddelde huurprijs bleef vrijwel onveranderd en kende een lichte stijging van 0,4%. Dit blijkt uit de gegevens van Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland. Gemeten naar het aantal transacties is de Nederlandse vrije huursector nu groter dan de koopsector.

Algemeen directeur Jasper de Groot is niet verrast door het stijgende transactievolume. “We zien al geruime tijd een enorme toename van bezoekers op onze website. Ook zien we dat er steeds meer huurwoningen worden aangemeld op Pararius. Zoekers en aanbieders verleggen de aandacht van de moeizame koopmarkt naar de huurmarkt.”

Inmiddels zorgt deze ontwikkeling voor een uniek moment in de geschiedenis van de woningmarkt, waarbij de vrije sector huurmarkt meer transacties kent dan de koopmarkt. In april en mei 2012 werden 18.000 verkochte woningen gerapporteerd . Met juni erbij zal het tweede kwartaal van 2012 rond de 27.000 verkochte woningen uitkomen. De Groot: “Onze berekeningen voor de hele Nederlandse markt wijzen op 30.000 verhuurde woningen in het tweede kwartaal. Daarmee is de vrije sector huurmarkt de koopmarkt voorbij gestreefd in aantal transacties.”

De gemiddelde huurprijs bleef stabiel. Sinds de scherpe daling in 2009 schommelt de huurprijs al tien kwartalen op rij in een bandbreedte tussen de EUR 12,- en EUR 12,50 per m2 per maand.

Huurprijsontwikkeling per provincie per kwartaal
In nagenoeg alle provinciën daalde de huurprijs per m2 licht in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Zuid-Holland (+1,1%), Noord-Brabant (+1,8%) en Overijssel (+2,7%) waren de enige provinciën waar de huurprijs steeg.

Aangeboden huurwoningen per kwartaal
Afgemelde huurwoningen per kwartaal

Huurprijsontwikkeling in de vier grote steden

Amsterdam (-0,85%) en Rotterdam (+0,25%) hadden een rustig kwartaal met percentages onder de 1%. De enige noemenswaardige stijging was te zien in Den Haag (+1,7%). In Utrecht (-3,3%) daalden de huurprijzen dit kwartaal. Amsterdam is en blijft de absolute koploper op het gebied van de hoogste huurprijzen in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door het grote aanbod sociale huurwoningen en het geringe aanbod particuliere woningen. In Amsterdam is slechts 29% van de woningen in eigendom van particulieren terwijl het landelijk gemiddelde rond de 58% ligt. De Amsterdamse schaarste op de koopwoningenmarkt heeft geleid tot hoge prijzen met hoge hypotheeklasten tot gevolg. Deze hoge lasten worden door eigenaren in Amsterdam doorberekend in de huurprijs.

Huurprijsontwikkeling per woningtype
De grotere woningtypen kenden een stijging in huurprijs, waarbij het huren van een eengezinswoning 2% duurder werd en een vrijstaande woning 2,6%. De overige woningtypen hadden geen noemenswaardige verandering in de huurprijs.

Gemiddelde huurprijs per plaats