PropertyNL Kredietwaardigheid huurders online te checken

Oplossing om wanbetaling huurwoningen tegen te gaan

Den Haag, 25 juli 2008- Eigenaren van huurwoningen kampen steeds vaker met wanbetalingen door particuliere huurders. Met grote regelmaat wordt de huur te laat, slechts gedeeltelijk of helemaal niet betaald. Om dit probleem te voorkomen, kunnen makelaars sinds kort online de kredietwaardigheid van huurders controleren opwww.pararius.nl. Pararius.nl, de grootste Nederlandse website voor huurwoningen, is hiervoor een samenwerking aangegaan met Experian, een wereldwijde marktleider in analyses en informatievoorziening voor organisaties en consumenten. Deze nieuwe ontwikkeling is een grote sprong voorwaarts voor de huurwoningmarkt.

Wanbetalende huurders uit huurwoning gezet
Jaarlijks zetten verhuurders 5.000 tot 6.000 huurders uit hun huurwoning wegens het niet betalen van de huur. Om verhuurders op voorhand te behoeden voor wanbetalers is Pararius.nl het samenwerkingsverband met Experian aangegaan. Jasper de Groot, algemeen directeur Pararius.nl: “In het verleden was het alleen mogelijk om van bedrijven de kredietwaardigheid te toetsen. Wat Experian zo uniek maakt, is dat zij in staat is om de kredietwaardigheid te checken op particulier niveau.” Via een veilig en afgeschermd gedeelte van de website hebben verhuurmakelaars direct toegang tot de consumentendatabase van Experian. Zo kunnen zij eenvoudig online negatieve betalingservaringen met kandidaten voor huurwoningen bekijken.

Privacywetgeving
Jeroen Vis, werkzaam bij Experian: “Bij deze samenwerking zijn alle partijen gebaat. Een belangrijk probleem in de markt voor particuliere huurwoningen wordt hiermee aangepakt. Uiteraard werken wij strikt conform de Nederlandse privacywetgeving.” Experian is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Deze vereniging heeft voor haar leden een gedragscode opgesteld waarin gedetailleerd is aangegeven hoe met de persoonsgegevens moet worden omgegaan. Deze gedragscode dient door alle leden te worden nageleefd. Een privacy officer bewaakt deze werkwijze zowel bij Experian als bij opdrachtgevers van Experian.

Professionaliseringslag markt voor huurwoningen
Pararius.nl is continu op zoek naar geschikte partners om de website voor huurwoningen verder te professionaliseren en te ontwikkelen. Jasper de Groot: “Wij komen zelf uit de makelaarswereld en weten wat er speelt bij deze groep. Hierdoor kunnen we onze abonnees gericht ondersteunen. Zo brengen we huurders en verhuurders via een geavanceerd uitwisselingssysteem snel en gericht met elkaar in contact. Daarnaast hebben de aangesloten bedrijven toegang tot actuele huurstatistieken en een online archief met marktinformatie van verhuurde huurwoningen.” Deze diensten zijn sinds kort uitgebreid met de Credit Check tool van Experian om wanbetalers van huurwoningen in Nederland te traceren.