Vraag naar huurwoningen in vrije sector daalt met 7,5% in 2013

Huurprijzen vrije sector woningen gestegen bij dalende vraag

Amsterdam, 21 januari 2014 – In 2013 daalde de vraag naar huurwoningen in de vrije sector met 7,5% ten opzichte van 2012. Het huuraanbod daalde het afgelopen jaar echter nog harder dan de vraag waardoor de prijzen konden stijgen. Voor het eerst in vijf jaar noteerde de gemiddelde huurprijs weer een stijging van 2,7%. De gemiddelde huurprijs in de vrije sector over heel 2013 kwam uit op € 12,56 per m2 per maand. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde huurmarktcijfers van Pararius Huurwoningen, het grootste platform voor huuraanbod in Nederland.

Jasper de Groot, algemeen directeur Pararius: “Het herstel op de markt voor koopwoningen is van invloed op wat er met de markt voor huurwoningen in de vrije sector gebeurt. Er worden weer meer woningen verkocht waardoor er minder particuliere eigenaren zijn die hun woning aanbieden voor de verhuur. Een stagnatie van het huuraanbod heeft een stuwend effect op de huurprijzen. Het huuraanbod daalde harder dan de vraag waardoor de prijzen konden stijgen. In heel 2013 werden er 61.638 woningen voor de verhuur aangeboden op Pararius tegen 71.094 in 2012. Een daling van 13,3%. Er werden in 2013 via Pararius 67.247 woningen verhuurd tegen 72.731 in 2012. Een daling van 7,5%.

Pararius verwacht dat het gedeeltelijk wegvallen van het particuliere aanbod de komende jaren opgevangen wordt door de beleggingsmarkt. Er is toenemende belangstelling van Engelse en Duitse partijen om te beleggen in de Nederlandse huurmarkt. Voor hen is het interessant om huurwoningen te realiseren in het middel dure segment tussen de € 700,- en € 1.000,- huur per maand. De vraag naar woningen in dit huursegment is verreweg het grootst en wij zien dit duidelijk terug aan de inschrijvingen op Pararius.nl waar de meeste aspirant huurders zich inschrijven voor een huurwoning in dit segment.” Aldus Jasper de Groot.

Stijging huurprijzen
Voor het eerst in vijf jaar tijd is er weer een stijging van de huurprijs . Deze lag gemiddeld 2,7% hoger dan in 2012. In een woningmarkt waar het huuraanbod in de vrije sector slechts 5% vertegenwoordigd van het totale woningaanbod in Nederland worden huurprijzen direct gestuwd als het aanbod stagneert.

Onderstaande cijfers hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2013

Huurprijsontwikkeling per kwartaal
De gemiddelde huurprijs lag in het vierde kwartaal van 2013 0,7% hoger dan in het vierde kwartaal van 2012. De huurprijsontwikkeling is in overeenstemming met het voorgaande jaar zeer stabiel gebleven. Vraag en aanbod houden elkaars volumestijging in stand en zorgen voor stabiele marktprijzen. De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector op Pararius bedroeg in het vierde kwartaal € 1.273,- per maand.

Verschillende woningtypen en meubilering
Appartementen vertegenwoordigen het overgrote deel van de verhuurde woningen op Pararius.nl. Ruim 65% van de verhuurde woningen is een appartement. Eengezinswoningen vertegenwoordigen 32% van het aanbod en vrijstaande woningen 3%.

De meeste woningen worden gestoffeerd verhuurd, ruim 45%. Op Pararius.nl wordt 41% van de woningen gemeubileerd verhuurd en 14% casco. De gemiddelde huurprijs van een gemeubileerde woning bedraagt € 14,71 per m2 per maand, van een gestoffeerde woning is dat € 11,07 en van een casco woning € 9,49.

Van de appartementen in Nederland wordt 47% gemeubileerd, 40% gestoffeerd en 13% casco verhuurd. Van de eengezinswoningen in Nederland wordt 53% gestoffeerd, 30% gemeubileerd en 17% casco verhuurd. Van de vrijstaande woningen in Nederland wordt 71% gestoffeerd, 25% gemeubileerd en 4% casco verhuurd.

Regionale verschillen
Net als in de markt voor koopwoningen verschillen de huurprijzen sterk per regio. De huurprijzen zijn het hoogst in Noord Holland (€ 16,13 per m2 per maand) en Drenthe is de goedkoopste provincie om te huren (€ 7,31 per m2 per maand).

Verschillen in de vijf grote steden
Amsterdam spant de kroon met gemiddeld 25% hogere huurprijzen dan de vier andere grote steden van Nederland. De gemiddelde huurprijs per m2 per maand in Amsterdam bedraagt € 18,62. De belangrijkste oorzaak voor de hoge huurprijzen in Amsterdam is de koopprijs van huizen die in Amsterdam veel hoger ligt dan in de rest van Nederland. Eigenaren vragen een hogere huurprijs om zo hun hoge hypotheeklasten op te vangen.

In Utrecht stonden woningen in het vierde kwartaal van 2013 gemiddeld het minst lang te huur. In het vierde kwartaal van 2014 was dit 9 dagen korter dan het landelijk gemiddelde. In Amsterdam betaalde een huurder gemiddeld € 1.820,- per maand voor een huurwoning in de vrije sector.

Bron: Pararius Huurwoningen