Vrije val huuraanbod van particuliere verhuurders

Huurprijzen stijgen bij dalend huuraanbod

Het aantal particuliere woningen dat door makelaars te huur werd aangeboden in het eerste kwartaal van 2014 nam met bijna 24% af ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat hierbij om woningen in de vrije sector. Het aantal huurtransacties in het eerste kwartaal nam af met 9%. Desondanks steeg de gemiddelde huurprijs in Nederland met 0,7%. Dit blijkt uit de kwartaalgegevens van Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland.

Jasper de Groot, algemeen directeur Pararius: “Het klimaat voelt totaal anders aan dan een jaar geleden. De sterke afname van het huuraanbod is te wijten aan de crisis die op de woningmarkt in 2013 haar dieptepunt bereikte waardoor veel meer mensen dan normaal hun onverkochte woning te huur aanboden. Nu de verkoopmarkt weer aantrekt zijn er veel minder particuliere eigenaren die er voor kiezen hun tweede woning te verhuren.”

De vraag naar huurwoningen in de vrije sector neemt momenteel ook af maar is nog steeds van een hoger niveau dan tijdens de crisisjaren 2010 tot en met 2012. De vraag naar huurwoningen in de vrije sector neemt dus veel minder hard af dan het huuraanbod waardoor de huurprijzen kunnen blijven stijgen”, aldus De Groot.

Afname vraag dure huurwoningen

Het herstel op de markt voor koopwoningen is van invloed op wat er met de markt voor huurwoningen in de vrije sector gebeurt. Met name de mensen die tijdens de crisis geen woning kochten en hun toevlucht zochten in een huurwoning in het hoge segment, nemen nu alsnog hun kans waar en verschuiven weer naar een koopwoning.

Grote vraag naar middel dure huurwoningen

De vraag naar huurwoningen in het middel dure segment tussen de € 700,- en € 1.000,- huur per maand is verreweg het grootst. De meeste aspirant huurders schrijven zich op Pararius in voor dit segment. Met name starters op de woningmarkt zijn op zoek naar flexibiliteit maar hebben vaak ook moeite met het krijgen van een hypotheek.

Huurprijsontwikkeling per kwartaal

De gemiddelde huurprijs lag in het eerste kwartaal van 2014 0,7% hoger dan in het eerste kwartaal van 2013. De huurprijsontwikkeling is in overeenstemming met het voorgaande jaar zeer stabiel gebleven. Vraag en aanbod houden elkaars volumes vooralsnog in stand en zorgen voor stabiele marktprijzen. De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector op Pararius bedroeg in het vierde kwartaal € 1.232,- per maand.

Verschillende woningtypen en meubilering

Van alle woningen op Pararius wordt 49% gestoffeerd aangeboden, 36% gemeubileerd en 15% casco. De prijzen per vierkante meter per maand verhielden zich als volgt:

Regionale verschillen

Net als in de markt voor koopwoningen verschillen de huurprijzen sterk per regio. De huurprijzen zijn het hoogst in Noord Holland(€ 15,98 per m2 per maand) en Drenthe is de goedkoopste provincie om te huren (€ 7,55 per m2 per maand).

Verschillen in de vijf grote steden

In alle vijf de grote steden van Nederland stegen de huurprijzen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In Amsterdam liggen de huurprijzen gemiddeld 25% hoger dan in de vier andere grote steden van Nederland. In Amsterdam maken de huurprijzen sinds 2011 een gestage opmars omhoog. De gemiddelde huurprijs per m2 per maand in Amsterdam bedraagt op dit moment € 18,83.

In Den Haag stonden woningen in het eerste kwartaal van 2014 gemiddeld het langst online. Gemiddeld 3 dagen langer dan het landelijk gemiddelde. In Amsterdam was dit het kortst met 75 dagen. In Amsterdam betaalde een huurder gemiddeld € 1.816,- per maand voor een huurwoning in de vrije sector.