Huurprijzen woningen vrije sector wederom stabiel

Angst voor hogere huurprijzen in de vrije sector lijkt ongegrond

Amsterdam, 2 juli 2013 – De huurprijzen in de vrije sector stegen in het tweede kwartaal van 2013 met een bescheiden 1,2% en bleven daarmee voor het vijftiende kwartaal op rij stabiel. Eerder dit jaar nog sprak de ING de verwachting uit dat de huurprijzen in zowel de sociale- als de vrije sector in 2013 met 4,8% zouden stijgen. Uit de kwartaalcijfers van Pararius.nl is een toekomstige stijging voor de vrije sector nog niet af te leiden.

Vraag en aanbod in balans

In tegenstelling tot de sociale huursector is er in de vrije huursector sprake van marktwerking. Vraag en aanbod, niet de overheid, bepalen hier de prijs. Volgens Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius.nl, zou een prijsstijging in de vrije sector alleen kunnen voortkomen uit een verstoring van vraag en aanbod. De Groot: “Al bijna vier jaar op rij blijven de huurprijzen in Nederland stabiel binnen een bandbreedte van €12,- en €12,50 per m2 per maand. Dat komt doordat zowel vraag als aanbod is gestegen en in balans zijn met elkaar. Enerzijds is de vraag naar huurwoningen toegenomen omdat vooral starters geen huis durven te kopen of geen hypotheek krijgen. Deze toenemende vraag is direct waarneembaar op onze website www.pararius.nl, waar het verkeer is gestegen tot ruim over de één miljoen bezoeken per maand. Anderzijds zetten, aan de aanbodkant, huiseigenaren met twee koopwoningen hun woningen tijdelijk te huur.” Ook worden in veel nieuwbouwprojecten koopwoningen vervangen door huurwoningen in de vrije sector. Vraag en aanbod houden elkaars volumestijging in stand en zorgen op deze manier voor stabiele marktprijzen.

Prijsgat tussen sociale en vrije sector

Vanaf 1 juli 2013 mogen de huurprijzen voor sociale huurwoningen, afhankelijk van het inkomen van de huurder, worden verhoogd met een extra toeslag. Een van de redenen voor deze verhoging is het terugdringen van het prijsverschil tussen de sociale- en de vrije sector. Volgens Jasper de Groot, is dit prijsverschil niet op korte termijn te overbruggen. “Het zal nog jaren duren voordat een scheefwoner zijn woning verruilt voor een woning in de vrije sector. Om een extreem voorbeeld te geven: iemand betaalt voor een sociale huurwoning aan de Prinsengracht in Amsterdam maandelijks €500. Voor een verhoging van 4,5% per jaar (dit is €22,50 per maand) zal het wel even duren voordat de bewoner zal overstappen naar een iets groter pand ernaast wat al snel €1.300 per maand kost in de vrije sector.”

Nederlandse huurprijsontwikkeling

De gemiddelde maandelijkse huurprijs per m2 in Nederland kwam op €12,43 uit, een stijging van 1,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze prijs is inmiddels al vijftien kwartalen op rij stabiel waarbij stijgingen en dalingen elkaar afwisselden.

Huurprijzen in de vier grote steden

Met uitzondering van Rotterdam waar de huurprijzen vergeleken met het voorgaande kwartaal met 3,4% stegen, daalden de huurprijzen in Amsterdam (- 3,4%), Den haag (-1%) en Utrecht (-0,1%).

Huurprijsontwikkeling per woningtype

De huurprijs van villa’s steeg met 1%. Appartementen stegen 0,7% in prijs en eengezinswoningen daalden met -1,5% in prijs. De overige woningtypen hadden geen noemenswaardige verandering in de huurprijs.

Huurprijsontwikkeling per provincie

In Groningen (-4,9%), Zeeland (-4,7%) en Flevoland (-1,69%) daalden de huurprijzen het hardst. De grootste stijgingen deden zich voor in Limburg (+5,7%), Drenthe (+5%) en Overijssel (+4%). In de andere provincies bleven de veranderingen onder de 1%.

BIJLAGE Huurprijsontwikkeling vrije sector Q2 2013