Randstad drukt stempel op landelijke huurprijs

Gemiddelde huurprijs vrije sector veel lager buiten de Randstad

Amsterdam, 5 februari 2016 - De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn in het vierde kwartaal van 2015 net als in het derde kwartaal met 5,2% gestegen ten opzichte van 2014. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 13,14. Pararius.nl signaleert de afgelopen drie jaar een opwaartse trend in de huurprijs van woningen in de vrije sector. Wel ligt de gemiddelde huurprijs van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hoger dan in de rest van Nederland. Zonder deze drie provincies zou de huurprijs in Nederland uitkomen op een lager gemiddelde van € 9,58 per vierkante meter per maand. Dit houdt in dat men buiten de Randstad voor een woning van 100 m2 in de vrije sector gemiddeld ongeveer € 950,- per maand aan huur betaalt.

Oorzaak hoge huurprijs in de Randstad

Volgens Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius, is er met name in de Randstad een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector. “Er is een groeiende groep mensen met een middeninkomen geïnteresseerd in luxe huurwoningen in de stad. Een koopwoning is voor deze categorie om een veelvoud van redenen niet interessant. Zo is huren bijvoorbeeld een flexibel alternatief voor mensen aan het begin van hun carrière, mensen die scheiden of juist voor mensen die voor het eerst gaan samenwonen. Deze mensen komen veelal in verband met hun inkomen, niet in aanmerking voor een sociale huurwoning met überhaupt wachtlijsten van gemiddeld acht jaar. Zij zijn in de Randstad veelal aangewezen op het schaarse aantal woningen dat door andere particulieren wordt verhuurd.”

Ontwikkeling gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand (uitgesplitst naar provincie, per kwartaal vanaf2010)

Amsterdam extreem duur

De huurprijzen in Amsterdam behoren tot de hoogste van Nederland. De Groot wijt dit aan de grote voorraad sociale huurwoningen in Amsterdam: “Amsterdam bestaat voor slechts 32% uit koopwoningen. Maar liefst 68% van de Amsterdamse woningvoorraad bestaat uit huurwoningen waarvan 58% een sociale huurwoning is. Omdat koopwoningen zo schaars zijn betaalt men er veel meer voor dan elders in Nederland. Dit resulteert weer in hoge huurprijzen voor een vrije sector woning. Particuliere eigenaren die hun koopwoning verhuren zijn namelijk genoodzaakt een hoge huur te vragen om hun hypotheeklasten te kunnen compenseren. De gemiddelde huurprijs in Amsterdam steeg het afgelopen jaar met 10,4% tot € 22,28 per vierkante meter per maand.”

Verschillende niveaus in Amsterdam

Woningen in het centrum van Amsterdam zijn het duurst met een gemiddelde vierkante meterprijs van € 25,03 per maand. Het goedkoopste stadsdeel is Amsterdam Zuidoost met een gemiddelde vierkante meterprijs van € 10,63 per maand. Des te kleiner de woonoppervlakte des te meer men maandelijks per vierkante meter betaalt. Voor woningen met een woonoppervlakte tussen de 50m2 en 75m2 betaalt men gemiddeld een vierkante meterprijs van € 24,67 per maand. Er zijn legio voorbeelden in Amsterdam waar de huurprijzen uitschieters vertonen van meer dan € 30,- per vierkante meter waar bijvoorbeeld woningen van 50m2 worden aangeboden voor € 1.500,- per maand of meer.

Het percentage waarmee de huurprijs in Amsterdam stijgt, is de afgelopen vier kwartalen steeds toegenomen. De huurprijzen stegen achtereenvolgens met 6,4%, 7,1%, 9% en 10,4%.

Goed voor de huurmarkt

De Groot: “Het zou een gezonde ontwikkeling zijn als het aanbod huurwoningen in de vrije sector substantieel groter wordt dan nu het geval is. De huurmarkt is zeer statisch door de geringe mobiliteit in de sociale sector.” Nederland telt meer dan een half miljoen scheefwoners. Dit zijn mensen die na verloop van tijd te veel zijn gaan verdienen, maar nog steeds wonen in een sociale huurwoning. Voor deze groep is er geen betaalbaar alternatief in de vrije sector voor handen waardoor men niet de mogelijkheid heeft om op te schuiven. Nergens anders in Europa is het aandeel sociale huurwoningen zo groot als in Nederland. Op elke twintig woningen in Nederland, koop en huur samen, is er maar een huurwoning in de vrije sector. “Hierdoor zijn er eigenlijk maar twee Nederlandse smaken,” vertelt de Groot. “Of je koopt een woning, of je probeert te huren op de beperkt toegankelijke sociale huurmarkt.”

“Een woningvoorraad met daarin een aandeel van 15 tot 20% vrije sector huurwoningen zou een veel gezondere situatie zijn,” aldus de Groot: “Als het aanbod in met name het middensegment van de vrije sector met huren tussen de € 700,- en € 1.000,- groeit, wordt de huurmarkt dynamischer omdat het prijsverschil met de sociale sector kleiner wordt. Scheefwoners kunnen van een sociale huurwoning opschuiven naar een huurwoning in de vrije sector. En de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen kunnen worden verkort. Tevens biedt een groter aandeel huurwoningen in de vrije sector mensen een alternatief op economische scharniermomenten in een op- of neergaande woningmarkt. Mensen die niet kunnen kopen kunnen dan huren en mensen die niet kunnen verkopen kunnen dan tijdelijk of langer verhuren. Voor een gezondere woningmarkt zal niet alleen bijgebouwd moeten worden, ook de regels voor verhuur moeten worden versoepeld. Hierdoor krijgen verhuurders meer bewegingsvrijheid en leveren meer particulieren een bijdrage aan het aandeel huurwoningen in de vrije sector.”

Huuraanbod licht toegenomen

Het huuraanbod in de vrije sector nam het afgelopen kwartaal sinds lange tijd weer toe.De bij Pararius aangesloten makelaars verhuurden in het vierde kwartaal 9.998 woningen via de website waar zij er 10.876 nieuw te huur mochten aanbieden. De laatste keer dat het aantal aangeboden huurwoningen het aantal verhuurde woningen overtrof was in het eerste kwartaal van 2013. De Groot: “Het dieptepunt op het gebied van huuraanbod lijkt bereikt. Waar we aan het einde van de crisis een scherpe daling in het huuraanbod zagen, zien we nu voor het eerst weer een toename. Hiermee worden de eerste effecten van de toenemende woningproductie en beleggingsactiviteiten in de vrije sector zichtbaar. Het zal echter nog wel even duren voordat een echte verschuiving naar een groter aandeel huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd wordt.”

Huurprijzen in de zes grootste steden

Met uitzondering van Eindhoven stegen in de zes grootste steden van Nederland de huurprijzen in het vierde kwartaal van 2015 ten opzichte van het hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.Amsterdam was koploper waar de huurprijs in een jaar tijd steeg met 10,4%. Den Haag + 6%, Utrecht + 5,6%, Tilburg + 1,2%, Rotterdam + 0,6% en Eindhoven - 4,2%.De huurprijzen in Amsterdam liggen gemiddeld 50% hoger dan de huurprijzen in de vijf andere grote steden. Niet eerder was de huurprijs in Amsterdam zo hoog.

In Amsterdam stonden woningen in het vierde kwartaal van 2015 gemiddeld het minst lang te huur. Dit is gemiddeld zo’n 17 dagen korter dan het landelijk gemiddelde. In Amsterdam betaalde een huurder gemiddeld € 2.223,- per maand voor een huurwoning in de vrije sector. Van de zes grootste steden in Nederland zijn Tilburg en Eindhoven de plaatsen waar men de meeste vierkante meters krijgt per euro.

Regionale verschillen in Nederland

Net als op de koopmarkt zijn er grote verschillen per regio op het gebied van huurprijzen. De huurprijzen in de Randstad zijn het hoogst. Noord Holland waar Amsterdam een grote rol speelt voert de ranglijst aan met € 18,22 per m2 per maand. Drenthe is momenteel de goedkoopste provincie om een woning in de vrije sector te huren met € 8,55 per m2 per maand.

Verschillende woningtypen en meubilering

Appartementen vertegenwoordigen ruim 61% van het huuraanbod op Pararius.nl. 24% van het aanbod bestaat uit eengezinswoningen en 3% uit vrijstaande woningen. De overige 12% wordt vertegenwoordigd door kamers, studio’s, bungalows, garages, woonboten en seniorenwoningen.

Ruim 62% van de woningen op Pararius wordt ongemeubileerd aangeboden. Hiervan is 17% een casco-woning. Het aanbod casco-woningen betreft voornamelijk nieuwbouwwoningen en aanbod van woningcorporaties. Van het aanbod op Pararius wordt 48% gemeubileerd aangeboden. 10% van de verhuurders is flexibel qua inrichting en deze woningen kunnen zowel gestoffeerd als gemeubileerd worden gehuurd. De gemiddelde huurprijs van een gemeubileerde woning bedraagt € 16,17 per m2per maand, van een gestoffeerde woning € 12,22 en van een casco-woning € 9,26. Alle typen stegen het afgelopen kwartaal in prijs ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder: Eengezinswoningen + 2,9%, appartementen + 6,8%, vrijstaande woningen + 2,8%, gestoffeerde woonruimte + 6,6%, gemeubileerde woonruimte + 6,2%, casco woonruimte +1%.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand (uitgesplitst naar provincie en plaats, per kwartaal vanaf2010)