Huurprijs vrije sector stijgt fors in grote steden

Huuraanbod onder druk

Amsterdam, 7 augustus 2015 - De huurprijzen voor vrije sector woningen in Nederland zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,3% gestegen in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in de vier grote steden Amsterdam (+7%), Den Haag (+7%), Rotterdam (+9%) en Utrecht (+7%) stegen de huurprijzen hard. De gemiddelde huurprijs van een vrije sector woning in Nederland steeg naar € 12,71 per vierkante meter per maand. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde huurmarktcijfers van Pararius Huurwoningen, het grootste online platform voor huuraanbod in Nederland.

Jasper de Groot algemeen directeur Pararius: “Het huuraanbod in de vrije sector staat onder druk. De afgelopen twee jaar werden er continue meer woningen verhuurd dan dat er te huur werden gezet. Deze verstoring in vraag en aanbod zorgt voor een stuwend effect op de huurprijs die vooral in de grotere steden duidelijk waarneembaar is”.

Grote stijgingen vonden o.a. plaats in, Apeldoorn, Assen, Den Bosch, Gouda, Groningen, Haarlem, Leiden, Lelystad en Middelburg waar de huurprijzen in een jaar tijd met meer dan 7% stegen.

Middeninkomens willen huren in de stad

De verbetering van de situatie op de koopmarkt is groot waardoor particulieren hun woningen te koop en niet te huur aanbieden. Ondertussen is er een groeiende groep mensen met een middeninkomen geïnteresseerd in een vrije sector woning in de stad. Jasper de Groot: “De dubbele middeninkomens met weinig kinderen ontdekken het huurhuis als flexibel en mobiel alternatief op vlak van werken en wonen. Een koopwoning is voor hen te veel een beslissing voor lange termijn. Daarnaast hebben starters veelal beperkte financieringsmogelijkheden vanwege het ontbreken van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Het huren van een woning in de vrije sector biedt voor hen een perfecte uitkomst”.

In Amsterdam betaalt een huurder momenteel gemiddeld € 20,68 per vierkante meter per maand voor een vrije sector huurwoning. Nooit eerder was de huurprijs zo hoog in Amsterdam.

Particuliere investeerders vrije sector fiscaal stimuleren

Vanwege de verbetering op de koopmarkt treden er minder particulieren op als verhuurder in de woningmarkt. Particulieren zouden door de overheid fiscaal kunnen worden gestimuleerd om investeringen in de middeldure huursector op gang te krijgen. Particulieren bezitten een spaartegoed van circa 300 miljard euro. Indien particulieren, die investeren in de bouw van particuliere huurwoningen, fiscaal worden gestimuleerd, zou een deel van de spaartegoeden kunnen worden geactiveerd wat de markt een enorme impuls zou geven. In Frankrijk is een dergelijke voorziening getroffen voor particuliere investeerders, waardoor er in tien jaar tijd een miljoen woningen werden bijgebouwd.

Opbouw Nederlandse woningvoorraad

Op elke twintig woningen in Nederland, koop en huur samen, is er op dit moment nog maar één huurwoning in de vrije sector. De eerste stappen naar een groter aandeel vrije sector huur worden nu door de overheid en investeerders uit binnen- en buitenland gezet maar het zal nog wel een aantal jaren duren voordat een echte verschuiving gerealiseerd wordt.

Huurprijzen in de zes grootste steden

In de zes grootste steden van Nederland stegen de huurprijzen in het tweede kwartaal van 2015 ten opzichte van het hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Rotterdam was koploper waar de huurprijs in een jaar tijd steeg met 9,4%.Amsterdam+ 7,1%,Den Haag+ 6,8%,Eindhoven+ 1,8%Tilburg+ 3,6%,Utrecht+ 7,3%. De huurprijzen in Amsterdam liggen gemiddeld 50% hoger dan de huurprijzen in de vier andere grote steden. In Amsterdam betaalt een huurder momenteel gemiddeld € 20,68 per vierkante meter per maand voor een vrije sector huurwoning. Nooit eerder was de huurprijs zo hoog in Amsterdam.

In Amsterdam stonden woningen in het tweede kwartaal van 2015 gemiddeld het minst lang te huur. Net zoals in het eerste kwartaal was dit in het tweede kwartaal van 2015 16 dagen korter dan het landelijk gemiddelde. In Amsterdam betaalde een huurder gemiddeld € 2.120,- per maand voor een huurwoning in de vrije sector. Van de zes grootste steden in Nederland krijgt men in Tilburg en Eindhoven de meeste waar voor hun geld op het gebied van vierkante meters.

Q2 2015 Aantal dagen te huur Prijs per m2 / p/mnd Gemiddelde huurprijs p/mnd
Nederland 88 €12,71 €1.337
Amsterdam 72 €20,68 €2.120
Den Haag 85 €13,74 €1.398
Eindhoven 84 €11,99 €1.242
Rotterdam 79 €13,30 €1.242
Tilburg 75 €10,05 €995
Utrecht 80 €15,06 €1.349

Regionale verschillen in Nederland

Net als op de koopmarkt zijn er grote verschillen per regio op het gebied van huurprijzen. De huurprijzen in de Randstad zijn het hoogst.Noord Hollandvoert de ranglijst aan met € 17,50 per m2 per maand. Vorig kwartaal bedroeg dit nog € 16,96.Frieslandis momenteel de goedkoopste provincie om een woning in de vrije sector te huren met € 8,16 per m2 per maand. Vorig kwartaal wasFlevolandde hekkensluiter met € 8,01 per m2 per maand.

Verschillende woningtypen en meubilering

Appartementen vertegenwoordigen ruim 59% van het huuraanbod op Pararius.nl. 24% van het aanbod bestaat uit eengezinswoningen en 3% uit vrijstaande woningen. De overige 14% wordt vertegenwoordigd door kamers, studio’s, bungalows, garages, woonboten en seniorenwoningen.

Ruim 66% van de woningen op Pararius wordt ongemeubileerd aangeboden. Hiervan is 17% een casco-woning. Het aanbod casco-woningen betreft voornamelijk nieuwbouwwoningen en aanbod van woningcorporaties. Van het aanbod op Pararius wordt 34% gemeubileerd aangeboden. De gemiddelde huurprijs van een gemeubileerde woning bedraagt € 15,98 per m2 per maand, van een gestoffeerde woning € 11,80 en van een casco-woning € 9,46. Alleen de casco-woningen daalden het afgelopen kwartaal nog in prijs (- 0,8%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vrijstaande woningen stegen het hardst met 7,1% ten opzichte van het jaar ervoor.

Gemiddelde huurprijs per m2 per maand per woonplaats