Vrije sector huurprijzen met name in Randstad gestegen

Huurprijzen buiten de Randstad ontwikkelen zich gematigd

Amsterdam, 26 juli 2016 - De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector in Nederland is in het tweede kwartaal van 2016 met 6,2% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. De huurprijzen stijgen hoofdzakelijk in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Buiten de Randstad ontwikkelen de huurprijzen zich veel gematigder, op enkele steden na. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Huurmonitor van Pararius Huurwoningen, het grootste online platform voor huuraanbod in Nederland.

De gemiddelde huurprijs van alle gestoffeerde, gemeubileerde en kaal aangeboden huurwoningen in de vrije sector in Nederland steeg met 6,2% naar € 13,50 per vierkante meter per maand1. Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius: “De laatste twee jaren gaat de huurprijs in de Randstad veel harder omhoog dan in de rest van Nederland. In het bijzonder Noord-Holland maakte onder aanvoering van Amsterdam en omgeving, een enorme spurt. In deze regio is er voor de middeninkomens een groot direct tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Dit zorgt voor een sterke toename van de huurprijs.”

Randstad: tijdelijk, snel en luxe

De Groot: “De steeds flexibelere maatschappij vergt ook van mensen dat ze steeds flexibeler worden. Zo neemt het aantal vaste contracten op de arbeidsmarkt af, neemt de mobiliteit in werk en relaties toe en er is een minder duidelijke scheiding tussen woon- en werklocatie. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. Dit zorgt voor een groeiende vraag naar tijdelijke en snel toegankelijke, luxe woonruimte. Deze mensen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, waar men sowieso lange wachtlijsten kent, en zij zijn niet in de positie om te kopen. Een groter middelduur segment met huurprijzen tussen de € 700,- en € 1.000,- per maand zou uitkomst bieden.”

Rotterdam sterkste stijger

Zonder uitzondering stegen in de zes grootste steden van Nederland de huurprijzen in het tweede kwartaal van 2016 ten opzichte van het hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Koploper Rotterdam (+6,9%) wordt gevolgd door Amsterdam(+6,3%) en Den Haag met (5,4%). In Rotterdam steeg de gemiddelde huurprijs harder dan het landelijk gemiddelde (6,2%). In een jaar tijd ontwikkelde de huurprijs zich naar € 14,22 per vierkante meter per maand. Niet eerder was de gemiddelde huurprijs in Rotterdam zo hoog. De stad nadert daarmee de huurprijzen van Den Haag (€ 14,46 per vierkante meter per maand).

Huurprijsstijging Amsterdam vlakt af

Er lijkt voor het eerst een einde te komen aan de exponentiële stijging van de huurprijs in Amsterdam. Deze dook voor het eerst sinds twee kwartalen weer net onder de € 22,- per vierkante meter per maand, maar steeg nog steeds met 6,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De huurprijzen in de andere steden ontwikkelden zich minder hard. In Utrecht steeg de huurprijs met +1,9%, in Eindhoven met +1,2% en in Tilburg met +1%.

Kaal, gestoffeerd en gemeubileerd

De gemiddelde huurprijs van een kale woning in Nederland komt uit op € 9,31 per m2per maand, een gestoffeerde woning € 12,37 per m2per maand en een gemeubileerde woning op € 16,59 per m2per maand.

De Groot: “De meeste instanties in Nederland brengen hoofdzakelijk cijfers naar buiten over huurwoningen in bezit van institutionele beleggers welke veelal kaal worden verhuurd. Echter van de 188.0002woningen die in de vrije sector door beleggers met een winstoogmerk worden verhuurd worden er maar liefst 113.750 door particulieren via makelaars verhuurd. Dat is ruim 60%. Deze groep biedt de woningen veelal gestoffeerd en gemeubileerd aan. Op Pararius komen deze aanbieders samen waardoor wij in staat zijn een compleet beeld van de huurprijsontwikkeling in de vrije sector te schetsen.” De totale vrije sector huurmarkt in Nederland telt 326.000 woningen. Hiertoe behoren ook 138.000 corporatiewoningen. De huurprijzen in het tweede kwartaal van 2016 verhouden zich als volgt:

Een exponentiële groei sinds 2014

Vanaf het eerste kwartaal van 2010 tot en met het tweede kwartaal van 2016 is de huurprijs van vrije sector woningen toegenomen met 9,8%. Dit komt neer op een stijging van gemiddeld 1,8% per jaar. De laatste twee jaren nemen echter het grootste gedeelte van deze toename voor hun rekening. Van het tweede kwartaal van 2014 tot en met het tweede kwartaal van 2016 steeg de huurprijs met gemiddeld 4,3% per jaar.

Verschillende woonoppervlakten

De totale woonoppervlakte van een woning is van groot belang voor de maandelijkse huurprijs. Des te kleiner een woning des te hoger de prijs per vierkante meter per maand. Naarmate woningen kleiner zijn wordt de huurprijs lager maar is de doelgroep die hierin geïnteresseerd is groter. Een hogere vraag zorgt voor een hogere prijs per vierkante meter. Onderstaande grafiek toont het verloop van de huurprijzen voor vier verschillende segmenten te weten 50 tm 75m2, 75 tm 100m2, 100 tm 125m2en 125 tm 150m2:

Het verschil tussen Nederlandse en Amsterdamse woningvoorraad

Nederland kent een groot tekort aan huurwoningen in het luxere vrije sector segment zonder wachtlijsten. Een meer evenwichtige verdeling tussen het aandeel sociale huurwoningen en het aandeel vrije sector woningen is cruciaal voor een goed doorstromende woningmarkt. Momenteel is slechts een op de twintig woningen in Nederland een huurwoning in de vrije sector. Acht van deze twintig woningen zijn sociale huurwoningen, de overige elf zijn koopwoningen. Internationaal gezien is het aandeel sociale huurwoningen van de woningvoorraad nergens zo groot als in Nederland.

De huurprijzen in Amsterdam behoren tot de hoogste van Nederland. Nederland heeft de hoogste sociale woningvoorraad met 34%, maar Amsterdam spant de kroon. Uit het meest recente onderzoek van de gemeente Amsterdam (WiA 2015) blijkt dat maar liefst 57% van de Amsterdamse woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Koopwoningen in Amsterdam zijn hierdoor dermate schaars dat men er veel meer voor betaalt dan elders in Nederland. Dit resulteert in hoge vrije sector huurprijzen omdat particulieren die hun koopwoning verhuren een hoge huur vragen om hun hypotheeklasten op te kunnen vangen.

Lichte toename huuraanbod vrije sector

De afgelopen drie kwartalen nam het Nederlandse huuraanbod in de vrije sector licht toe. De bij Pararius aangesloten makelaars hebben in het tweede kwartaal van dit jaar 9.551 woningen te huur aangemeld, waar zij er 8.993 verhuurden en van Pararius.nl hebben afgemeld.

Regionale verschillen in Nederland

Nederland kent grote regionale verschillen op het gebied van huurprijzen. De huurprijzen in de Randstad zijn verreweg het hoogst. Noord-Holland, waar Amsterdam een groot deel voor haar rekening neemt, voert de ranglijst aan met € 19,54 per m2per maand. Friesland is momenteel de goedkoopste provincie om een woning in de vrije sector te huren met € 8,17 per m2per maand. De gemiddelde huurprijs van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland ligt hoger dan de andere provincies in Nederland. Zonder deze drie provincies zou de huurprijs in Nederland uitkomen op een lager gemiddelde van € 9,33 per m2per maand. Dit houdt in dat men buiten de Randstad voor een woning van 100m2in de vrije sector gemiddeld ongeveer € 933,- per maand aan huur zou betalen.

De omliggende gebieden van Amsterdam waaronder Amstelveen, Heemstede en Hoofddorp laten grotere prijsstijgingen dan het landelijke gemiddelde zien. Binnen de Randstad geldt dit ook voor Alphen aan den Rijn, Bussum, Rotterdam en Zoetermeer. De steden buiten de Randstad waarvoor dit geldt zijn Arnhem en Deventer.

Uitleg berekeningen

Alle getoonde cijfers hebben betrekking op huurwoningen die werden aangeboden op www.pararius.nl en in het betreffende kwartaal werden afgemeld. Alleen woonplaatsen waar over het gehele kwartaal meer dan 20 metingen gedaan konden worden, zijn meegewogen in de berekeningen. Huurwoningen met een woonoppervlakte kleiner dan 60 vierkante meter en groter dan 300 vierkante meter en met een huurprijs onder de € 710,68,- (geliberaliseerde grens per 1 januari 2016 bij 142 punten) werden niet meegewogen in de berekeningen. Huurwoningen waarvan de prijs werd opgegeven als ‘prijs op aanvraag’ werden niet meegewogen in de berekeningen. In de berekening werd geen onderscheid gemaakt tussen woningen, appartementen, vrijstaande woningen, studio’s of kamers tenzij anders vermeld.

Gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand:
De gemiddelde huurprijs per m2 per maand van een huurwoning is gelijk aan de maandelijkse huurprijs gedeeld door de woonoppervlakte (in m2) van de betreffende woning.

Rekenvoorbeeld met 10 huurwoningen:

Voor alle huurwoningen geldt dat de oppervlakte tussen de 60 m2en 300 m2ligt. Geen enkele woning is opgegeven als prijs op aanvraag. Alle 10 bovenstaande woningen worden dus meegewogen in de berekening.

Gemiddelde huurprijs per m2per maand:
(Som huurprijs p/m2– p/mnd) / (aantal huurwoningen) = € 164.67 / 10 = € 16,47 per m2p/mnd

Over Pararius

Pararius.nlis een onafhankelijke website die zich volledig richt op de online marketing van huurwoningen. Via het platform kunnen uitsluitend professionele verhuurmakelaars waaronder NVM, VBO, VastgoedPRO, woningcorporaties, beheerders, beleggers en projectontwikkelaars hun huuraanbod presenteren. Pararius is marktleider in Nederland binnen het online aanbod van huurwoningen. Dit aanbod wordt handmatig door meer dan 1.500 verhuurspecialisten op Pararius.nl aangemeld waardoor de kwaliteit en actualiteit zeer goed is. Maandelijks verwelkomt de website meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Deze bezoekers hebben gratis en onbeperkt toegang tot het aanbod van ruim 18.000 huurwoningen. Pararius.nl is zestalig waardoor de website ook makkelijk toegankelijk is voor niet-Nederlandstalige bezoekers (expats).

  1. 1

    Op Pararius.nl komen institutionele beleggers en particuliere huiseigenaren via makelaars samen waardoor het platform in staat is om een compleet beeld van de huurprijsontwikkeling in de vrije sector te schetsen.

  2. 2

    Bron: IVBN, WoON, CBS, Capital Value 2015 (fig.4 Platform31: “Kansen voor particuliere huur in Nederland”)