Nieuws

 1. Huurprijs van huurwoningen in vrije sector kruipt verder omhoog

  in Persberichten

  Amsterdam, 28 oktober 2014 - De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn in het derde kwartaal met 1,5% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 12,61.Pararius.nlwijt de stijging aan een terugval aan de aanbodzijde. De makelaars verhuurden in het derde kwartaal van dit jaar 15.098 woningen via de website terwijl zij er slechts 13.201 nieuw te huur konden aanbieden. Gemiddeld stond een woning 89 dagen online te huur. Dat is drie dagen korter dan in het tweede kwartaal.

 2. Huurprijzen in Amsterdam nog nooit zo hoog

  in Persberichten

  Amsterdam 30 juli 2014 - De huren van ‘vrije sector’-woningen in Amsterdam zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor met 5,6% gestegen. Nog nooit eerder bereikte de gemiddelde huurprijs per m2 per maand een bedrag van € 19,31. Het oude record stond op € 18,97 en stamt uit het derde kwartaal van 2008 rond het uitbreken van de financiële crisis. Uit de kwartaalcijfers van Pararius.nl blijkt dat de gemiddelde huurprijs in Nederland ten opzichte van vorig jaar in het tweede kwartaal nagenoeg gelijk bleef met een minieme daling van 0,1% naar € 12,42 per m2 per maand.

 3. Vrije val huuraanbod van particuliere verhuurders

  in Persberichten

  Het aantal particuliere woningen dat door makelaars te huur werd aangeboden in het eerste kwartaal van 2014 nam met bijna 24% af ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat hierbij om woningen in de vrije sector. Het aantal huurtransacties in het eerste kwartaal nam af met 9%. Desondanks steeg de gemiddelde huurprijs in Nederland met 0,7%. Dit blijkt uit de kwartaalgegevens vanPararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland.

 4. Aantal faillissementen makelaardij in 2013

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  De totale woningverkopen in 2013 stegen met slechts 2,2% ten opzichte van 2012. Het structureel genereren van substantiële omzet bleek voor het zoveelste jaar op rij moeizaam en veel makelaarskantoren hadden niet genoeg reserves om dit nog een jaar vol te houden. Dit vertaalde zich in een 3,3% toename van het aantal uitgesproken faillissementen dat in 2013 voor de negende maal op rij toenam in vergelijking tot het jaar ervoor. Toch is er licht aan het einde van de tunnel.

 5. Welke partijen plaatsen huuraanbod op Pararius?

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Momenteel bedient Pararius de gehele professionele huurmarkt met uitzondering van particuliere verhuurders. Particuliere verhuurders dienen gebruik te maken van een makelaar die de huurwoning op Pararius plaatst. Tot haar klanten behoren; de bekendste vastgoedontwikkelaars en beheerders van Nederland, vele woningcorporaties die woningen verhuren in de vrije sector, de grootste franchise verhuurorganisaties, alle onafhankelijke verhuurmakelaars, meer dan 300 NVM makelaars alsmede vele VBO en VastgoedPRO makelaars.

 6. Vraag naar huurwoningen in vrije sector daalt met 7,5% in 2013

  in Persberichten

  Amsterdam, 21 januari 2014 – In 2013 daalde de vraag naar huurwoningen in de vrije sector met 7,5% ten opzichte van 2012. Het huuraanbod daalde het afgelopen jaar echter nog harder dan de vraag waardoor de prijzen konden stijgen. Voor het eerst in vijf jaar noteerde de gemiddelde huurprijs weer een stijging van 2,7%. De gemiddelde huurprijs in de vrije sector over heel 2013 kwam uit op € 12,56 per m2 per maand. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde huurmarktcijfers van Pararius Huurwoningen, het grootste platform voor huuraanbod in Nederland.

 7. Courtage bij een huurder in rekening brengen

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Dit onderwerp krijgt momenteel veel aandacht in de branche. Niet vreemd want de meningen hierover lopen uiteen en veel zaken worden met elkaar verward. Er heersen misverstanden over de definiëring van bemiddelingskosten, contractkosten, marketingkosten en administratiekosten maar ook de wetgeving is verschillend voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. Pararius.nl is samen met de huurrechtspecialisten van Unger Hielkema Advocaten diep in deze materie gedoken en organiseerde vier landelijke bijeenkomsten voor haar abonnees om hierover duidelijkheid te verschaffen.

 8. Woningmakelaar van het jaar Award 2013 - categorie Marketing

  in Persberichten

  Pararius was dit jaar wederom hoofdsponsor van de Woningmakelaar van het jaar Awards in de categorie Marketing. Makelaars die een innovatieve en succesvolle marketingactie gehouden hebben dongen mee naar de Marketing Award. De winnaar werd bekend gemaakt op kasteel Groeneveld in Baarn waar Pararius de eerste prijs uitreikte aan Brockhoff Makelaars voor hun concept Elkedaggoedkoper.nl.

 9. Rechten van de verhuurder bij ontmanteling van hennepkwekerij

  in Discussiegroep LinkedIn: Woningverhuur Nederland

  De illegale teelt van hennep is omvangrijk en heeft steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. Hennepteelt zorgt in woonwijken voor overlast zoals: brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen. Ook is de georganiseerde criminaliteit veelal bij de hennepteelt betrokken. Onderzoek van enkele jaren geleden wees uit dat 80% van de huurders die betrapt werden op het opzetten van een hennepkwekerij recidivist was en dat vrijwel altijd links bestonden met zwaar criminele milieus.

 10. De koopmarkt trekt aan, wat zijn de gevolgen in de huurmarkt?

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Steeds meer positieve verhalen over de markt voor koopwoningen bereiken de consument. Het self-fulfilling prophecy principe speelt momenteel een belangrijke rol. Des te meer positieve verhalen er de ronde doen, des te meer mensen hun kans waarnemen en een woning kopen. Logisch, beter gekocht op het dieptepunt van de markt dan straks meer betalen in een overspannen markt. De trein rijdt weer.

 11. Huuraanbod in de vrije sector woningmarkt stagneert.

  in Persberichten

  De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn met 1,5% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 12,62. Pararius.nl wijt de stijging aan een terugval aan de aanbodzijde. De makelaars verhuurden in het derde kwartaal van dit jaar 17.525 woningen via de website terwijl zij er slechts 13.683 nieuw te huur konden aanbieden. Gemiddeld stond een woning 91 dagen te huur. De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector op Pararius.nl bedroeg € 1.297,- per maand.

 12. Aansprakelijkheid verhuurmakelaars bij hennepplantage huurders

  in Discussiegroep LinkedIn: Woningverhuur Nederland

  Makelaars leggen zich tegenwoordig in toenemende mate toe op de verhuur van woningen. Dat is te verklaren doordat de verkooptransacties teruglopen. Het verhuren van (eventueel te koop staande woningen) is voor de makelaar of bemiddelaar een goede manier om de dat gat op te vangen. Huur en verhuur is wel een vak apart. Er zijn valkuilen die mogelijk niet bij elke verhuurmakelaar bekend zijn.

 13. Pararius betrekt nieuw kantoor in Amsterdam

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Sinds augustus prijkt langs de Amsterdamse ring A10 het grote logo van Pararius aan de gevel. Pararius is verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Westkant van de ring in het rijtje van het World Fashion Centre.

 14. Woningverhuur in de komkommertijd

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  De komkommertijd staat te boek als een rustige zomerperiode, waarin weinig nieuws te melden is omdat veel politici op vakantie zijn. Daarnaast kenmerkt de komkommertijd zich zakelijk als een slappe tijd waarin er weinig handel wordt gedreven. Het zomerseizoen was vroeger voor de komkommerkwekers een drukke tijd, maar in veel andere vakgebieden was er dan juist niets te doen. Is de komkommertijd ook een rustige tijd in de verhuurbranche?

 15. Huurprijzen woningen vrije sector wederom stabiel

  in Persberichten

  Amsterdam, 2 juli 2013 – De huurprijzen in de vrije sector stegen in het tweede kwartaal van 2013 met een bescheiden 1,2% en bleven daarmee voor het vijftiende kwartaal op rij stabiel. Eerder dit jaar nog sprak de ING de verwachting uit dat de huurprijzen in zowel de sociale- als de vrije sector in 2013 met 4,8% zouden stijgen. Uit de kwartaalcijfers van Pararius.nl is een toekomstige stijging voor de vrije sector nog niet af te leiden.

 16. Het dienen van twee heren

  in Discussiegroep LinkedIn: Woningverhuur Nederland

  Op 16 december 2012 hebben wij naar aanleiding van een uitzending van BNR nieuwsradio, waarin aandacht werd besteed aan tweezijdige courtage, uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. Wij voorspelden toen dat er de komende tijd de nodige rechterlijke uitspraken zullen komen over deze materie, omdat huurdersorganisaties nog maar kort geleden het wettelijke verbod van tweezijdige courtage hebben ontdekt en zij (juridische) acties hadden aangekondigd. Van verscheidene verhuurmakelaars hebben wij inmiddels vernomen dat huurders de door hen betaalde courtage terugeisen.

 17. Pararius - grootste in woningverhuur

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Geen enkele woningwebsite in Nederland kan zeggen dat hij groter is dan Funda. Op onderdelen echter wel. Zo delft Funda naar eigen zeggen het onderspit op gebied van woningverhuur. Funda is in alle grote steden van Nederland maar liefst de helft kleiner qua huuraanbod dan concurrent Pararius.

 18. Woningen worden sneller verhuurd in vrije sector woningmarkt

  in Persberichten

  Amsterdam, 5 april 2013 – Door een toenemende aandacht voor huur worden woningen steeds sneller verhuurd. Het gaat hierbij om huurwoningen in de vrije sector. In het eerste kwartaal van 2012 stond een huurwoning gemiddeld 92 dagen te huur, in dezelfde periode van 2013 daalde dit naar gemiddeld 81 dagen. Het aantal huurtransacties bleef gelijk aan het eerste kwartaal van 2012. Dit blijkt uit de kwartaalgegevens van Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland. De huurprijzen in de vrije sector bleven afgelopen kwartaal vrijwel onveranderd ten opzichte van het vierde kwartaal in 2012.

 19. Woningverhuur is kansrijk segment

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Zolang de woningverkopen achterblijven, blijft het voor makelaars moeilijk om maandelijks structureel omzet te genereren. Dat zij het niet makkelijk hebben blijkt o.a. uit het aantal uitgesproken faillissementen dat in 2012 voor de achtste maal op rij toenam in vergelijking tot het jaar er voor. Makelaars zijn hard op zoek naar nieuwe omzetmogelijkheden.

 20. Huurverhoging op basis van inkomen, wat gaat er gebeuren?

  in Discussiegroep LinkedIn: Woningverhuur Nederland

  In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA uit oktober 2012 stond dat de huurprijzen van woningen zullen mogen stijgen met een extra huurverhoging. Afhankelijk van het inkomen van de huurder(s), kregen de verhuurders de mogelijkheid een opslag op de reguliere huurverhoging te doen. Het doel van de inkomensafhankelijke huurprijsverhoging is het bevorderen van de doorstroming van de woningmarkt en daarmee het tegengaan van scheefwonen. Er was van meet af aan, vooral uit huurderskringen, veel kritiek op deze plannen. De kritiek heeft er in het op 13 februari jl. gesloten woningmarktakkoord niet toe geleid dat de voorstellen van de baan zijn, zoals wel is gebeurd met de inkomensafhankelijke zorgpremie.

 21. Woonakkoord - regeerakkoord woningmarkt 2013

  in Discussiegroep LinkedIn: Woningverhuur Nederland

  Op 13 februari 2013 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) het nieuwe woningmarktakkoord gepresenteerd dat hij met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. Het gaat volgens de minister om een samenhangend pakket van afspraken dat zich richt op de volle breedte van de woningmarkt, dus zowel huur, koop als bouw. Het omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan. Met het akkoord wordt deels invulling gegeven aan het regeerakkoord van de VVD en PvdA van 29 oktober 2012, maar op enkele punten wijkt het ervan af.

 22. Makelaar niet langer buitenspel bij tijdelijke verhuur

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Vier partijen uit de woningmarkt, Overbruggingsverhuur.nl,Pararius.nl, VBO Makelaar en VastgoedPRO, zijn een gezamenlijk initiatief gestart om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet een stuk eenvoudiger te maken voor makelaars.

 23. Tijdelijke verhuur wordt toegankelijker voor huiseigenaren

  in Persberichten

  Amsterdam, 31 januari 2013-Vrijdag 1 februari lanceren vier partijen uit de woningmarkt een gezamenlijk initiatief om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet een stuk toegankelijker te maken voor huiseigenaren met dubbele woonlasten. Overbruggingsverhuur.nl fungeert daarbij als faciliterende dienst voor de makelaar en Pararius.nl als internetportal om dit type huuraanbod beter zichtbaar te maken voor de huurder. Brancheorganisaties VBO Makelaar en VastgoedPRO brengen deze verhuurmogelijkheid onder de aandacht bij huiseigenaren. Daarnaast treden zij op als bemiddelaar tussen huiseigenaar/verhuurder en huurder.

 24. Forse toename aantal verhuurde vrije sector huurwoningen in 2012

  in Persberichten

  In 2012 werden 72.731 woningen verhuurd in de vrije sector, een forse stijging van 48% ten opzichte van 2011. De gemiddelde huurprijs bleef daarbij voor het derde jaar op rij stabiel rond de € 12,25 per m2 per maand. Steeds meer makelaarskantoren worden naast koop ook actief in huur. Zo blijkt uit de gegevens vanPararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland

 25. Leegstandwet: tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

  in Discussiegroep LinkedIn: Woningverhuur Nederland

  De Leegstandwet regelt onder meer de tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Met een vergunning van de gemeente kunnen eigenaren hun leegstaandewoningen tijdelijk verhuren, zonder dat zij geconfronteerd worden met de huurbescherming van huurders. Dat biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld huiseigenaren die hun oude koopwoning niet verkocht krijgen en met dubbele lasten zitten of woningcorporaties die wooncomplexen willen renoveren.

 26. Is tweezijdige courtage geoorloofd bij woningbemiddeling?

  in Persberichten

  Op 26 november 2012 besteedde BNR nieuwsradio aandacht aan door bemiddelingsbureaus in rekening te brengen vergoedingen. Uitzending BNR:https://www.bnr.nl/topic/Personal_Finance/410527-1211/gros-huurmakelaars-overtreedt-de-wet. Het ging in de uitzending over de vraag of het geoorloofd is om bij de bemiddeling van woonruimte zowel bij de huurder als bij de verhuurder een vergoeding in rekening te brengen na een geslaagde bemiddeling. In dit artikel zetten we uiteen hoe de wettelijke regeling luidt. Dat dat hard nodig is blijkt uit de praktijk. Huurders denken soms dat het nooit is toegestaan courtage aan hen in rekening te brengen. En bemiddelingsbureaus blijken ook niet altijd te weten waar precies de grenzen liggen. Kortom, hoe zit het nu echt?

 27. Tablet en smartphone verkeer op Pararius neemt flink toe

  in Artikelen Vakblad Vastgoed

  Uit een recent onderzoek van Intomart GfK blijkt dat het aantal tabletgebruikers in de eerste helft van 2012 is gestegen tot 2,8 miljoen Nederlanders. Het aantal bezitters van een smartphone is zelfs gestegen tot 6 miljoen. De markt voor tablets en smartphones zet zijn opmars onverwijld voort.

 28. Regeerakkoord over de woningmarkt 2013 - Pararius.nl

  in Discussiegroep LinkedIn: Woningverhuur Nederland

  Analyse van Mr. Huib Hielkema van Unger Hielkema Advocaten

  Op maandag 29 oktober 2012 bracht het kabinet Rutte II zijn regeerakkoord naar buiten en werd duidelijk welke plannen de regering heeft met de woningmarkt. In het regeerakkoord beslaat de paragraaf over de woningmarkt nog geen 500 woorden, maar na vele jaren stilzitten met als gevolg een woningmarkt die tot stilstand is gekomen, zet dit nieuwe kabinet ambitieuze stappen. De vraag is of het de juiste stappen zijn om de woningmarkt op korte en lange termijn weer in beweging te krijgen.


  In deze eerste editie van de discussiegroep Woningverhuur Nederland van Pararius geeft Huib Hielkema van Unger Hielkema Advocaten een analyse van de plannen voor de markt van huurwoningen.

 29. De Pararius huur app nu ook beschikbaar voor Android gebruikers

  in Persberichten

  Pararius is marktleider op het gebied van huurwoningen in Nederland en bedient met haar website ruim 1.200 verhuurspecialisten. Pararius.nl wordt maandelijks bezocht door 1.000.000 bezoekers en lanceert vandaag de gratis huur app voor haar Android gebruikers.

 30. Aantal verhuurde woningen in vrije sector neemt fors toe

  in Persberichten

  Amsterdam, 30 oktober 2012 – Het aantal woningen dat in het derde kwartaal van 2012 verhuurd werd in de vrije sector, steeg ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar met maar liefst 50%. De gemiddelde huurprijs van huurwoningen boven de EUR 665,- steeg ten opzichte van het voorafgaande kwartaal met 3,5% naar € 12,61 per m2 per maand. Zo blijkt uit de gegevens van Pararius.nl, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland.